Thirrje për tender: Blerje e pajisjeve për shërbime në banesë dhe shërbime të tjera

Thirrje për tender  Blerje e pajisjeve për shërbime në banesë dhe shërbime të tjera Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të […]

Thirrje për tender: Blerje e mobiljeve

Thirrje për tender: Blerje e mobiljeve Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për shërbime printimi

 Thirrje për: Ofrues shërbimi për shërbime printimi Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë […]

Ri-publikim: Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Cilësia e Kujdesit në Shërbimin Shëndetësor Parësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri

 Ri-publikim: Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Cilësia e Kujdesit në Shërbimin Shëndetësor Parësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për të kryer anketën “Indeksi i Kënaqësisë së Pacientëve” në Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Parësor në Shqipëri

  Thirrje për: Ofrues shërbimi për të kryer anketën “Indeksi i Kënaqësisë së Pacientëve” në Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Parësor në Shqipëri Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. […]

Ri-shpallje e ftesës për Tender: Ofrimi i trajnimit mbi “Kujdesin shëndetësor për të moshuarit” për ekipet e mjekësisë familjare

RI-SHPALLJE Ftesë për Tender Ofrimi i Trajnimit të akredituar për Trajnerë (ToT) mbi “Kujdesin shëndetësor për të moshuarit” për ekipet e mjekësisë familjare Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Cilësia e Kujdesit në Shërbimin Shëndetësor Parësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri

“Shëndet për të Gjithë” është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Mundësi punësimi: Koordinatorë lokalë me kohë të pjesshme

APLIKIMI PËR KËTË THIRRJE ËSHTË MBYLLUR MË 1 SHTATOR 2022. MUNDËSI PUNËSIMI Koordinatorë lokalë me kohë të pjesshme Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është [...]

Ftesë për Tender

Ftesë për Tender Ofrimi i Trajnimit të akredituar për Trajnerë (ToT) mbi “Kujdesin shëndetësor për të moshuarit” për ekipet e mjekësisë familjare Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. […]

Modele dhe shembuj

Dokumenta model Model Raporti Model_Axhende Model_Certifikate Model CV Model Kalendari i takimeve Model Lista e pjesemarresve ne Takim Model Liste prezenca permbledhese Formulari i aplikimit Shembuj dokumentash të plotësuar Shembull - Formular vlerësimi_organizimi_Grup Kolegesh Shembull - Kalendari i takimeve_GrInf_Ndjekja Grshtatzene_QSH Shembull - Formulari_Aplikimik_GrInf_Ndk e gr shtatzene_QSH Shembull - Lista e permbledhese e pjesemarrësve Shembull - [...]