Ripublikim: Thirrje për tender Lot 2: Blerje e pajisjeve për shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

Ripublikim: Thirrje për tender  Lot 2: Blerje e pajisjeve për shërbime të kujdesit shëndetësor parësor Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare […]

Thirrje për aplikim: Konsulencë lokale për të vlerësuar ndërhyrjet pilot të Kujdesit Shëndetësor në Banesë (KSHB) në qarkun Fier dhe Dibër

 Thirrje për aplikim Konsulencë lokale për të vlerësuar ndërhyrjet pilot të Kujdesit Shëndetësor në Banesë (KSHB) në qarkun Fier dhe Dibër Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi […]

Thirrje për tender: Blerje e pajisjeve për shërbime në banesë dhe shërbime të tjera

Thirrje për tender  Blerje e pajisjeve për shërbime në banesë dhe shërbime të tjera Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të […]

Thirrje për tender: Blerje e mobiljeve

Thirrje për tender: Blerje e mobiljeve Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për shërbime printimi

 Thirrje për: Ofrues shërbimi për shërbime printimi Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë […]

Ri-publikim: Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Cilësia e Kujdesit në Shërbimin Shëndetësor Parësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri

 Ri-publikim: Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Cilësia e Kujdesit në Shërbimin Shëndetësor Parësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për të kryer anketën “Indeksi i Kënaqësisë së Pacientëve” në Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Parësor në Shqipëri

  Thirrje për: Ofrues shërbimi për të kryer anketën “Indeksi i Kënaqësisë së Pacientëve” në Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Parësor në Shqipëri Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. […]

Ri-shpallje e ftesës për Tender: Ofrimi i trajnimit mbi “Kujdesin shëndetësor për të moshuarit” për ekipet e mjekësisë familjare

RI-SHPALLJE Ftesë për Tender Ofrimi i Trajnimit të akredituar për Trajnerë (ToT) mbi “Kujdesin shëndetësor për të moshuarit” për ekipet e mjekësisë familjare Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Cilësia e Kujdesit në Shërbimin Shëndetësor Parësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri

“Shëndet për të Gjithë” është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Mundësi punësimi: Koordinatorë lokalë me kohë të pjesshme

APLIKIMI PËR KËTË THIRRJE ËSHTË MBYLLUR MË 1 SHTATOR 2022. MUNDËSI PUNËSIMI Koordinatorë lokalë me kohë të pjesshme Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është [...]