Protokolle dhe udhërrëfyes klinikë për profesionistët e KSHP

Udhëzues për ngritjen dhe funksionimin e Grupeve të Kolegëve

Diabeti

Protokolli i mjekimit dhe udhërrëfyesi klinik për trajtimin e diabetit mellitus tip 2 në KSHP

Më shumë

Dislipidemitë

Protokolli i mjekimit dhe udhërrëfyesi klinik për trajtimin e dislipidemive në KSHP

Më shumë

Astma

Protokolli i mjekimit dhe udhërrëfyesi klinik për trajtimin e astmës në KSHP

Më shumë

Hipertensioni

Protokolli i mjekimit dhe udhërrëfyesi klinik për trajtimin e hipertensionit në KSHP

Më shumë

SPOK

Protokolli i mjekimit dhe udhërrëfyesi klinik për trajtimin e SPOK në KSHP

Më shumë

Kujdesi për të moshuarit

Manual për kujdesin mjekësor për të moshuarit në KSHP

Më shumë