News

Shkolla të shëndetshme, një iniciative e re për Dibrën dhe Fierin.

Një iniciativë që promovon një stiljetese të shëndetshme dhe aktive në tri shkolla të qarkut Dibër dhe tri shkolla në qarkun Fier. Pas një seri tavolinash të rrumbullakëta me përfaqësues të komuniteteve në Burrel, Shupenzë, dhe Kastriot (Dibër) dhe komuniteteve në Fier, Savër dhe Hekal (Fier), Projekti Shëndet për të Gjithë (HAP) filloi në fund […]

Takimet me komunitetin, një platform për dialog

Kjo është hera e dytë që Qendra Shëndetësore Nr. 1 në Burrel, nën drejtimin e dr. Hyqmete Ruçit, organizon takim me komunitetin. Të mbështetura nga Projekti Shëndet për të Gjithë, si një mjet për t’ju mundësuar qytetarëve pjesëmarrjen në faza të ndryshme të zinxhirit të shërbimit të kujdesit shëndetësor, këto takime kanë fituar emër si […]

Projekti Shëndet për të Gjithë merr pjesë në Konferencë për Kujdesin Shëndetësor të Integruar

Më 15 dhe 16 Shkurt, Projekti Shëndet për të Gjithë (HAP) mori pjesë në konferencën ndërkombëtare “Drejt një Kujdesi Shëndetësor të Integruar”, që u mbajt në Prishtinë. Konferenca u organizua nga projekti zviceran Kujdesi Shëndetësor I Qasshëm dhe Cilësor (AQH), I cili synon të përmirësojë performancën e sistemit shëndetësor parësor në të 12 komunat në […]

Komiteti Drejtues I HAP aprovon planin e punës për 2017-02-03

Komiteti Drejtues i Projektit Shëndet për të Gjithë (HAP) e mirëpriti progresin e bërë nga projekti përgjatë periudhën janar-dhjetor 2016 dhe mbështeti programin e punës për vitin 2017. Anëtarët e Komitetit Drejtues u takuan në Tiranë më 31 janar, 2017, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe Ambasadorit të Zvicrës Christoph Graf, për […]

Përfshirja e komunitetit në promocion shëndetësor, një qasje inovative

Në kuadër të asistencës së Agjencisë Zvicerane për Zhvillimin dhe Bashkëpunim për reformën në sektorin e shëndetësisë, në qarqet Dibër dhe Fier kanë filluar të zhvillohen aktivitete të promocionit shëndetësor me pjesëmarrjen e komunitetit lokal. Derimëtani, 345 vullnetarë shëndeti, nga 34 fshatra, janë trajnuar për parandalimin dhe kontrollin më të mirë të tensionit të lartë […]

Përmirësimi i shërbimit shëndetësor nëpërmjet trajnimeve për menaxhim shëndetësor

Menaxherët e qendrave shëndetësore në Dibër dhe Fier po fitojnë aftësi të reja në menaxhim, mirëqeverisje dhe finance falë një iniciative të Projektit Shëndet për të Gjithë. Në përputhje me objektivat për promovimin e përgjegjshmërisë dhe autonomisë së qendrave shëndetësore dhe rritjes së kapaciteteve menaxhuese për drejtuesit e këtyre qendrave, HAP ka filluar trajnime afatshkurtra […]

Këndet e transparencës, një urë e re komunikimi mes qytetarëve dhe shërbimeve shëndetësore

Qytetarët që shërbehen nga tetëdhjetetetë qendrat shëndetësore në Dibër dhe Fier tani kanë një informacion më shumë mbi të drejtat e tyre dhe se ku mund t’i adresojnë shqetësimet e tyre në lidhje me shërbimin shëndetësor parësor. “Këndet e transparencës” prej kohësh të pranishme në të gjitha spitalet e vendit dhe tani, falë një bashkëpunimi […]