Trajnim për menaxhimin e emergjencave për stafin e qendrave shëndetësore

Menaxhimi i rasteve të urgjencës është një pjesë integrale e kujdesit shëndetësor parësor. Duke qenë kontakti i parë, sidomos ata që punojnë në qendra shëndetësore 24-orësh, stafi i kujdesit parësor mund të hasi në lloje të ndryshme emergjencash: që nga ataku në zemër te koma diabetike, te lëndimet prej aksidenteve rrugore apo atyre në vendin e punës, te alergjitë nga ilaçet, bimët apo kafshimet e kafshëve. Njohuritë e përditësuara, aftësitë komunikuese dhe procedurale, si dhe ato organizacionale janë thelbësore kur bëhet fjalë për shpëtimin e një jete. Për fat të keq, shumëllojshmëria e problemeve, mungesa e pajisjeve dhe trajnimet e vazhdueshme, e bëjne të vështirë për stafin e kujdesit shëndetësor në Shqipëri që të jenë të përditësuar dhe kompetent në dhënien e ndihmës së parë para-spitalore.

Në këtë kuadër, HAP po zbaton një plan trajnimesh dhe po pajisë me instrumente bazë stafin e pesë qendrave shëndetësore me shërbim 24-orësh në qarqet Dibër (Klos dhe Maqellarë) dhe Fier (Cakran, Roskovec dhe Patos). Trajnimet fokusohen te vlerësimi i pacientit, menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes, emergjenca kardiake, menaxhimin e traumave dhe urgjencave mjekësore. Këto tema dhe lista e pajisjeve të ofruara reflektojnë gjetjet e një vlerësimi të nevojave të kolegëve të kryer më 2016. Shtatëdhjetë e pesë mjekë familje dhe infermierë, të ndarë në pesë grupe, morën pjesë në trajnimin e parë, i cili u zhvillua në prill-maj 2017 dhe u fokusua te vlerësimi i pacientit. Trajnimet tre-ditore adresuan çështje që lidhen me sigurinë personale, vlerësimin e vendit të aksidentit, vlerësimin e pacientit, anamnezën në kushtet para-spitalore, menaxhimin e rasteve të urgjencës, si edhe procedurat për transportimin dhe referimin  e pacientëve te kujdesi spitalor. Një aspekt i rëndësishme i trajnimit ishin edhe seancat e praktikës që shoqëronin pjesën teorike

Pjesëmarrësit shprehën vlerësimin e tyre për trajnimin, programin dhe mënyrën e prezantimit. “Ky trajnim ishte shume i detajuar dhe informues,” tha Dr. Migena Brahimaj, mjeke familje pranë qendrës shëndetësore Patos. “I jam shumë mirënjohëse HAP-it për ofrimin e kësaj mundësie, që është një ndihmë e madhe në përmirësimin e aftësive tona dhe të shërbimit që ju ofrojmë komuniteteve tona.”

Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit marrin një certifikatë dhe 16 kredite nga Qendra Kombëtare për Edukimin në Vazhdim (QKEV)

 

NewsletterPlease check your inbox to confirm your subscription.