Arritjet e fazës së parë të HAP në qarkun Dibër dhe Fier

0

banorë marrin shërbim më të mirë në 16 QSH&1 poliklinikë të rinovuara nga HAP

0

mjekë dhe infermiere familje janë pajisur me çantën e instrumentave mjekësorë

0

anëtarë komuniteti kanë marrë pjesë në aktivitetet e promocionit shëndetësor

0%

e drejtuesve të qendrave shëndetësore janë trajnuar mbi menaxhimin e QSH-ve

0%

e infermiereve janë përfshirë në aktivitete të EVM-së mbështetur nga HAP

Lajmet e Fundit

Pyetje të shpeshta për mikro-financime në kërkime operacionale në shëndetësi

Fusha e kërkimitAplikantiMentoriAplikimiFusha e kërkimit Cilat janë fushat e kërkimit me përparësi për projektin "Shëndet për të Gjithë"? Aplikantët ftohen që të propozojnë çështje të lidhura ngushtë me Kujdesin Shëndetësor Parësor dhe Shëndetin Publik. Fusha të mundshme eksplorimi janë: çështje të Burimeve Njerëzore në Shëndetësi; sëmundjet jo të transmetueshme si një problematikë e shëndetit publik; [...]

Programi ri master në Infermierinë Familjare dhe përditësimi i rolit të infermierit në KSHP

Në kuadër të suportit për hartimin e programit të ri master në Infermierinë Familjare, HAP mbështeti zhvillimin e analizës së kontektit çka do të ndihmojë në zhvillimin e një kurrikule efektive për infermierët e kujdesit parësor.  Në 19 nëntor, u zhvillua seminari me grupin e punës përgjegjegjës për hartimin e kurrikulës së programit master gjatë […]

Ekipi i Ambasadës Zvicerane, përgjegjës për sektorin e shëndetësisë, viziton Burrelin

Në fillim të muajit nëntor, ekipi i Ambasadës Zvicerane përgjegjës për sektorin e shëndetësisë, i drejtuar nga Znj. Chantal Nicod, Drejtuese e Sektorit të Shëndetësisë dhe Qeverisjes, zhvilloi një vizitë në qarkun e Dibrës për tu njohur nga afër me ndërhyrjet dhe aktivitetet e HAP në këtë qark. Znj. Nicod u shoqërua nga Znj. Zhenihen […]

Dëshmi nga Përfituesit
Dr. Irma GishtiDrejtore dhe Mjeke familje | QSH Roskovec

Pas fillimit të bashkëpunimit me HAP-in, m’u dha mundësia të marr pjesë në trajnime për menaxhimin shëndetësor e tema të tjera. Falë këtyre trajnimeve mësova se çfarë kërkohet nga një drejtues dhe se çfarë duhet të bëja për t’u treguar njerëzve që ne, gratë, jemi serioze në punën tonë dhe që skepticizmi i tyre është i pabazë. Kuptova pikat e mia të forta dhe të dobëta dhe aspektet që duhet të përmirësoja. Cili ishte rezultati? Në takimin e dytë me komunitetin dhe pushtetin vendor, ndjeva që kishte ndryshuar perceptimi i punës sime si punë e drejtuar nga një grua

Dr. Malvina MangaDrejtore dhe Mjeke familje | QSH Melan

Eksperienca si facilitatore në Grupin e Kolegëve përvecse ka përmirësuar cilësitë e mia si drejtuese, ka përcuar edhe një model të gruas së re, mjekes së re me rëndësi në drejtim dhe transmetim të informacionit në një komunitet profesional.

Xhulieta LikaInfermiere | QSH Nr. 2, Lushnje

U përfshiva në aktivitetet e HAP për të sfiduar veten dhe për të mësuar më shumë. Gjatë këtyre viteve mësova të kem më shumë besim tek vetja dhe tek koleget e mia, të përmirsoj mënyrën e komunikimit midis kolegëve dhe pacientëve dhe të dëgjoj me kujdes të tjerët.

Dr. Tushe QalliuDrejtore dhe Mjeke Familje | QSH Aranitas

Ne si staf i qendrës shëndetësore jemi rritur nga dita në ditë. Përballemi me probleme të ndryshme por nuk i fshehim ato., përkundrazi, diskutojmë për të gjetur zgjidhjen e duhur ndërsa i ofrojmë komunitetit një shërbim më të mirë shëndetësor.

Dr. Albiona LamajDrejtore dhe Mjeke familje | QSH Patos

Ky projekt e ka rritur cilësinë e shërbimit ndaj pacientit në mënyrë absolute duke dhuruar instrumentat e cantës së mjekut sepse kemi disa pajisje shtesë që ne mund ti përdorim ndaj pacientit, mund te flasim me siguri ndaj tij dhe ne si mjekë na ka rritur dinjitetin e bluzave të bardha

Mbaresa Dimo QSH Portëz

Trajnimet që kam zhvilluar me HAP-in, më kanë bërë të ndihem më lart profesionalisht, duke më dhënë guxim dhe besim në vetvete për t’u përballur me situata të ndryshme gjatë punës së përditshme dhe për t’i menaxhuar ato me profesionalizëm, etikë dhe korrektësi”

mikro-fonde-portrait

mikro-fonde