Materialet e trajnimit të paraqitura në këtë seksion janë zhvilluar për tu përdorurur nga profesionistët e kujdesit shëndetësor parësor mjekë dhe infermjerë. Këto materiale janë një bazë e mirë për  trajnime brenda ekipit të qendrës shëndetësore në formën e Grupit të Kolegëve lidhur me aftësimin e tyre në parandalimin dhe kontrollin e COVID-19 si dhe për të këshilluar në mënyrë motivuese komunitetet ku shërbejnë për  parandalimin dhe kontrollin e infeksionit nga virusi SARS-CoV-2. Kështu nëse ju nevojiten materialet në format të editueshëm (power point), lutemi na kontaktoni në info@hap.org.al