Per profesionistet shendetesore

Symptoms, transmission and triage

The information is available only in Albanian. Ky material ka informacion për simptomat e COVID-19, mënyrat e transmetimit dhe triazhimi nga ana e profesionistëve shëndetësorë në KSHP duke iu referuar Institutit të  Shëndetit Publik dhe Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC). Shkarkoni materialin

Facial protection

The information is Available only in Albanian Udhëzime për fuqizimin e personelit shëndetësor në KSHP për të mbrojtur veten dhe pacientët ndaj infeksionit COVID-19-MBROJTJA FACIALE Shkarkoni materialin trajnues për mbrojtjen faciale Material trajnues me shpjegim

Guidelines and documents from health authorities

The information is available only in Albanian. Urdhëra të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes SocialeUrdhër për marrjen e masave të vecanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19 Udhëzime nga Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit ShëndetësorUrdhër Nr 131 dt. 12.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit [...]
  • 1
  • 2