Informative posters

Si të përdorësh maskën?

The information is available only in Albanian.

Vetë-izolimi
Higjena respiratore
Menaxhimi i stresit
Ndalo përhapjen e COVID-19
Distancimi fizik