Symptoms, transmission and triage

The information is available only in Albanian.

Ky material ka informacion për simptomat e COVID-19, mënyrat e transmetimit dhe triazhimi nga ana e profesionistëve shëndetësorë në KSHP duke iu referuar Institutit të  Shëndetit Publik dhe Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC).