Per profesionistet shendetesore

Cleaning and disinfecting surfaces

The information is available only in Albanian. Ne materialin me poshte do të mësoni më shumë mbi masat standarte për reduktimin e rrezikut të transmetimit të patogjeneve nga burime të njohura dhe të panjohura në ambjentet e QSH dhe mënyrat e dezinfektimit të ambjenteve të KSHP sipas sipërfaqeve dhe llojit të pajisjeve Material trajnues me [...]
  • 1
  • 2