Blog

Symptoms, transmission and triage

The information is available only in Albanian. Ky material ka informacion për simptomat e COVID-19, mënyrat e transmetimit dhe triazhimi nga ana e profesionistëve shëndetësorë në KSHP duke iu referuar Institutit të  Shëndetit Publik dhe Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC). Shkarkoni materialin

Second issue: PHC in Albania in COVID-19 context

In primary care health centers services continue to be provided adopted to the latest guidelines of the health authorities with the aim of preventing and controlling COVID-19 infection. In this context, the flow of visits to the health center has decreased as family physicians attend remote telephone/Skype consultation of suspected/confirmed cases with COVID-19, as well [...]

Facial protection

The information is Available only in Albanian Udhëzime për fuqizimin e personelit shëndetësor në KSHP për të mbrojtur veten dhe pacientët ndaj infeksionit COVID-19-MBROJTJA FACIALE Shkarkoni materialin trajnues për mbrojtjen faciale Material trajnues me shpjegim

Guidelines and documents from health authorities

The information is available only in Albanian. Urdhëra të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes SocialeUrdhër për marrjen e masave të vecanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19 Udhëzime nga Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit ShëndetësorUrdhër Nr 131 dt. 12.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit [...]

First issue: PHC in Albania in COVID-19 context

Primary healthcare teams have adapted their services in accordance with the latest guidelines of the Healthcare Services Operator and Health Insurance Fund in response to the newly emerged situations caused by COVID-19. We hereby present you a briefing on the features of the current primary healthcare services based on the information Health for All Project [...]

COVID-19: Special edition

HAP has published a briefing on the current features of the primary healthcare services in response to the newly emerged situations caused by COVID-19 as reported from healthcenters in Diber and Fier qark. Click HERE to read the newsletter.