SDC mbështet Konferencën e 6-të Ndërkombëtare të Shëndetit Publik

Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) përmes projektit “Shëndet për të gjithë”, në partneritet me Agjenci të tjera të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri (UNFPA, UNICEF, OBSH) mbështetën Konferencën e 6-të Ndërkombëtare të Shëndetit Publik, me temë “Gjetjet dhe Praktikat e mira në shërbimet e shëndetit mendor” në Shqipëri, Tiranë më 8 Maj 2018. Më shumë se 270 pjesëmarrës nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Gjermania, Kosova, Maqedonia, Moldavia, Zvicra dhe Anglia dialoguan dhe ndanë eksperienca mbi Shërbimet e Shëndetit Mendor, Trajtimin dhe Parandalimin, duke u përpjekur të adresonin çështje kryesore të shoqërive në tranzicion në Ballkanin Perëndimor dhe në vende të tjera të Rajonit Evropian. Instituti i Shëndetit Publik, nën kujdesin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është organizuesi i kësaj konference.