Projekti Shëndet për të Gjithë prezanton progres-raportin për semestrin e parë të 2017

Anëtarët e Komitetit Drejtues u takuan në Tiranë më 24 tetor 2017, nën drejtimin e Ministres të Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe Ambasadorit të Zvicrës Christoph Graf, për të shqyrtuar zbatimin e planit të punës për gjashtëmujorin e parë të vitit, rekomandimet e Analizës afatmesme dhe planin e punës për pjesën e mbetur të vitit.

Komiteti Drejtues i Projektit Shëndet për të Gjithë (HAP) e mirëpriti progresin e bërë nga projekti për periudhën janar-qershor 2017 dhe mbështeti planin e punës për deri në fund të 2017.

Mes rezultateve të arritura në 2017 spikasin:

  • Rehabilitimi i plote i 4 qendrave shendetësore në qarkun e Dibrës (Maqellarë, Shupenzë, Komsi dhe Kastriot)
  • 120 mjekë familje në Fier u pajisen me kompjuterë dhe u trajnuan për përdorimin sa më efektiv të tyre;
  • 37 koordinatorë lokalë të Edukimit Mjekësor në Vazhdim (EMV) u trajnuan në lidhje me rolet dhe funksionet e tyre dhe standardet e cilësisë së EMV-së;
  • 87 profesionistë, menaxherë shëndetësor dhe personel i grupeve të anti-korrupsionit, nga të dyja qarqet u trajnuan mbi anti-korrupsionin dhe integritetin;
  • 29 mjekë familje dhe 46 infermierë nga 5 qendra shëndetësore që ofrojnë shërbim 24/7 u trajnuan për menaxhimin e urgjencave shëndetësore;
  • 15 specialistët e 5 kabineteve të promocionit shëndetësor në Dibër dhe Fier janë trajnuar për komunikim, facilitim dhe lidership;
  • 3020 studentë janë bërë pjesë e fushatës “shkolla të shëndetshme” të zbatuar në tri shkolla të Dibrës dhe tri shkolla të Fierit.

Progres raporti për 2017 u prezantua nga menaxheri i projektit HAP, Dr. Besim Nuri, dhe u mbështet nga anëtarët e Komitetit Drejtues, të cilët gjithashtu përshëndetën punën e  mirë të ekipit për zbatimin me sukses të aktiviteteve të projektit.

Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të institucioneve kyç në sektorin e shëndetësisë, si Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor Parësor në Ministrinë e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik, Departamenti i Shëndetit Publik te Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, UNFPA, kryetarja e bashkisë Roskovec, mjekë familje, OJQ lokale, si Zëri i Pacientëve dhe Lidhja e Gazetarëve të Shëndetësisë, si dhe donatorët, të përfaqësuar nga ambasadori zviceran, z. Graf, znj. Debora Kern dhe z. Sokol Haxhiu nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

NewsletterPlease check your inbox to confirm your subscription.