(AL) Përdorimi i protokolleve për SJT-të në mjekësinë familjare