Komiteti Drejtues I HAP aprovon planin e punës për 2017-02-03

Komiteti Drejtues i Projektit Shëndet për të Gjithë (HAP) e mirëpriti progresin e bërë nga projekti përgjatë periudhën janar-dhjetor 2016 dhe mbështeti programin e punës për vitin 2017.

Anëtarët e Komitetit Drejtues u takuan në Tiranë më 31 janar, 2017, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe Ambasadorit të Zvicrës Christoph Graf, për të shqyrtuar zbatimin e planit të punës për vitin e shkuar dhe planin e punës për vitin e ardhshëm.

Mes rezultateve të arritura në 2016 spikasin:

  • 223 mjekë familje në qarqet Dibër dhe Fier janë pajisur me çantat e doktorit;
  • Qendra Kombëtare për Edukimin në Vazhdim për profesionistët e shëndetësisë (QKEV) ka njohur zyrtarisht Takimet e Grupeve të Kolegëve si qasje e re për edukimin në vazhdim;
  • 112 mjekë familje në të dyja qarqet kanë mbledhur kreditet e nevojshme për ricertifikim nëpërmjet Takimeve të Grupeve të Kolegëve;
  • 39, nga 55, ekonomistë të qendrave shëndetësore në Dibër dhe Fier janë trajnuar për buxhetim, financim dhe ekonomi shëndetësore;
  • Gati 30% e popullatës së synuar, në të dyja qarqet, janë informuar për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve të patransmetueshme nëpërmjet seancave edukative shëndetësore;

Progres raporti për 2016 dhe plani i punës për 2017 u prezantuan nga menaxheri i projektit HAP, Dr. Joao Costa, dhe u mbështet nga anëtarët e Komitetit Drejtues. Nevoja për t’i renditur aktivitetet dhe arritjet e projektit në një linjë e Planin e Veprimit për Promocionin Shëndetësor të Ministrisë së Shëndetësisë, me aprovimin e tij, dhe rritja e vizibilitetit të projektit ishin dy prej rekomandimeve që dolën nga ky takim.

Komiteti gjithashtu përshëndeti punën e  mirë të ekipit për zbatimin me sukses të aktiviteteve të projektit.

Të pranishëm në takim ishin përfaqësues të aktorëve kyç në sektorin e shëndetësisë, si Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor Parësor në Ministrinë e Shëndetësise, Instituti i Shëndetit Publik; Departamenti i Shëndetit Publik te Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti I Mjekësisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, kryetarët e bashkive Mallakastër dhe Bulqizë, OJQ lokale, si Active Roma dhe Lidhja e Gazetarëve të Shëndetësisë, si dhe donatorët, të përfaqësuar nga ambasador zviceran, z. Graf, dhe znj. Debora Kern dhe z. Sokol Haxhiu nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim

NewsletterPlease check your inbox to confirm your subscription.