Type II Diabetes

Set of documents for Type II Diabetes

Protocol

The treatment protocol for type II Diabetes was drafted in the form of algorithms as a practical tool for use by primary health care professionals in Albania.

Download protocol (only in Albanian)

Clinical guideline

Implementation of this guideline facilitates  better integration of type II diabetes mellitus management into primary health care.

Download the guideline

Manuali i trajnimit

Ky manual është hartuar që të përdoret në trajnimin “Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Diabetit” me qëllim aftësimin e ekipit të mjekësisë së familjes në përdorimin e
Protokollit të mjekimit të Diabetit në praktikën e përditshme të menaxhimit të rasteve me diabet në KSHP. 

Shkarko manualin

Instrumenta klinikë

Instrumentat klinikë lehtësojnë zbatimin e protokollit dhe udhërrëfyesit klinik për menaxhimin e diabetit mellitus tip II dhe përfshijnë dokumente që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti më diabet mellitus tip II.

Shkarko instrumentat

Raste klinike

Raste të ndryshme klinike mund të përdoren gjatë trajnimeve për aftësimin në përdorimin e protokollit të mjekimit për Diabetin Mellitus tip II.

 

Shkarko rastet klinike