Prezantohen modelet e shërbimeve shëndetësore në banesë

Në kuadër të hartimit të testimit të modeleve për zgjerimin e shërbimeve të kujdesit në banesë (të kombinuara shëndetësore dhe sociale), u realizua studimi “Vlerësimi i nevojave për shërbime të kujdesit në banesë në qarqet Dibër dhe Fier’. Gjetjet e studimit, u diskutuan në një workshop online të zhvilluar më 27 maj. Objektivi i workshop-it […]

Profesionistët e KSHP vlerësojnë materialet edukuese të HAP

Nevoja për informacion… “Që në momentet e para që u përballëm me COVID-19, informacioni ishte i pakët, sidomos në fillim të marsit. Kudo në ambjentet e punës, në ambjentet familjare e shoqërore, ne na kërkohej  shumë informacion në lidhje me këtë sëmundje të re. ”- tregon Dr. Artenca, mjeke familje në Tiranë. Si Dr. Artenca, […]

Miratohet strategjia e KSHP në Shqipëri

Në Shqipëri, pjesa dërrmuese e kontakteve që popullsia ka me sistemin shëndetësor realizohen në nivelin e Qendrave Shëndetësore dhe shumë probleme shëndetësore trajtohen nga mjekët e përgjithshëm ose edhe infermierët në strukturat e kujdesit shëndetësor parësor. Pavarësisht kësaj, ndryshimet demografike dhe epidemiologjike, pritshmëritë gjithnjë në rritje ndaj kujdesit shëndetësor, së bashku me rreziqet e larta […]

Progresi i qendrave shëndetësore drejt akreditimit

Ekipet e cilësisë së tetë qendrave shëndetësore në qarkun Fier (Patos, Roskovec, Aranitas, Lushnje Nr.1) dhe Dibër (Burrel, Komsi, Klos, Melan) kanë marrë pjesë aktivisht në ciklin e trajnimeve dhe sesioneve mbikqyrëse-mbështetëse për hartimin e rregulloreve të parandalimit të infeksionit, programeve për parandalimin dhe kontrollin e diabetit e hipertensionit dhe rregulloren për përshkrimin e antibiotikëve. […]

Zhvillimet për reformimin e infermierisë familjare

Sikurse është komunikuar më parë, forcimi i rolit të infermieres në kujdesin parësor familjare është në bazën e dy prej ndërhyrjeve të HAP, përkatësisht: përditësimi i rolit të infermieres në KSHP dhe programi i ri master në infermierinë familjare. Dy grupet e punës për secilën ndërhyrje dhe ekspertet ndërkombëtare kanë punuar paralelisht për secilën ndërhyrje. […]

Seminari i planifikimit vjetor 2020-2021

Më 18 shkurt 2020 u zhvillua Seminari i Hartimit të Planit Vjetor të HAP për periudhën prill 2020-mars 2021 ku diskutuam me bashkëpunëtorët tanë, aktorë kyc të KSHP-së në Shqipëri, mbi aktivitetet dhe prioritetet e HAP përgjatë vitit të dytë për secilën prej 10 fushave të ndërhyrjes.  Në zbatim të qasjes gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse që […]

Trajnimi i ekipeve të cilësisë mbi standardet e akreditimit të qendrave shëndetësore

Gjatë muajve shtator dhe tetor, ekipet e cilësisë së 18 qendrave shëndetësore në qarkun Dibër dhe Fier morën pjesë në 5 sesione të trajnimit dy-ditor mbi standardet e akreditimit të qendrave shëndertësore. 22 mjekë familje (nga të cilët 18 drejtorë QSH-je), 37 infermierë, 5 financiere, 7 koordinatorë cilësie pranë Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor dhe […]

  • 1
  • 2