Stresi, ankthi dhe depresioni gjatë COVID-19

Stresi, ankthi dhe depresioni i lidhur me COVID-19 Pandemia COVID-19 është një situatë e veçantë dhe e rrallë. Mund të prekë njerëzit fizikisht, por edhe psikologjikisht. Në këtë kontekst, shumë njerëz përjetojnë reagime stresi, ankthi dhe depresioni. Ky informacion duhet të shihet si një mjet që mund t'ju ndihmojë të minimizoni pasojat e këtyre llojeve [...]

Pyetje dhe përgjigje për COVID-19

Pjesa I: Simptomat, përhapja, mbrojtja Shkarko materialin Pjesa II: vetëizolimi dhe  vetëkarantina Shkarko materialin Pjesa III: Shtatzënësia, ushqyerja me gji gjatë COVID-19 Shkarko materialin Pjesa IV: Të jesh aktiv gjatë COVID-19 Shkarko materialin Pjesa V: Kujdesi për  ushqimet gjatë  COVID-19 Shkarko materialin

Udhëzues dhe dokumente nga autoritetet shëndetësore

Urdhëra të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes SocialeUrdhër për marrjen e masave të vecanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19 Udhëzime nga Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit ShëndetësorUrdhër Nr 131 dt. 12.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 për të sëmurët [...]

Pastrimi dhe dezinfektimi i ambjenteve

Ne materialin me poshte do të mësoni më shumë mbi masat standarte për reduktimin e rrezikut të transmetimit të patogjeneve nga burime të njohura dhe të panjohura në ambjentet e QSH dhe mënyrat e dezinfektimit të ambjenteve të KSHP sipas sipërfaqeve dhe llojit të pajisjeve Material trajnues me shpjegim Shkarko materialin e plote
  • 1
  • 2