Pyetje dhe përgjigje për COVID-19

Pjesa I: Simptomat, përhapja, mbrojtja Shkarko materialin Pjesa II: vetëizolimi dhe  vetëkarantina Shkarko materialin Pjesa III: Shtatzënësia, ushqyerja me gji gjatë COVID-19 Shkarko materialin Pjesa IV: Të jesh aktiv gjatë COVID-19 Shkarko materialin Pjesa V: Kujdesi për  ushqimet gjatë  COVID-19 Shkarko materialin

Udhëzues dhe dokumente nga autoritetet shëndetësore

Urdhëra të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes SocialeUrdhër për marrjen e masave të vecanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19 Udhëzime nga Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit ShëndetësorUrdhër Nr 131 dt. 12.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 për të sëmurët [...]

Pastrimi dhe dezinfektimi i ambjenteve

Ne materialin me poshte do të mësoni më shumë mbi masat standarte për reduktimin e rrezikut të transmetimit të patogjeneve nga burime të njohura dhe të panjohura në ambjentet e QSH dhe mënyrat e dezinfektimit të ambjenteve të KSHP sipas sipërfaqeve dhe llojit të pajisjeve Material trajnues me shpjegim Shkarko materialin e plote
  • 1
  • 2