Publikohet raporti i Studimit Demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri

Në 12 dhjetor, Ditën e Mbulimit Universal Shëndetësor, u prezantua raporti i Studimit Demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri (ADHS). Studimi ishte një bashkë-financim i Qeverisë Shqiptare, Ambasadës së Zvicrës (në vlerën 800,000 CHF përmes Projektit Shëndet për të Gjithë), organizatave të Kombeve të Bashkuara (UNFPA, UNICEF, UN Women) dhe u realizua nga Instituti i Statistikave dhe […]