Projekti Shëndet për të Gjithë njofton të gjithë personat që kanë aplikuar për mikro-financime për kërkime operacionale në shëndetësi, që do të njoftohen për aplikimin e tyre deri në 15 prill 2020. Me herët ishte njoftuar që lajmërimet do të bëheshin pas datës 20 mars por jemi të detyruar të shtyjmë datën për shkak të situatës së krijuar si pasojë e epidemisë COVID-19.

Shpresojmë në mirëkuptimin tuaj!