Një listë me rreth 20 pyetje dhe përgjigje për Grupet e Kolegëve (GK) është publikuar së fundmi nga Projekti Shëndet për të Gjithë për këdo që është i interesuar për të mësuar mbi GK si një formë e re e Edukimit të Vazhdueshëm Mjekësor e kredituar nga QKEV. Klikoni këtu për të lexuar më shumë.