Partnerët

Projekti Shëndet për të Gjithë (HAP) bashkëpunon me një spektër të gjerë aktorësh në sektorin shëndetësor, sepse ne besojmë se partneritetet e forta janë çelësi për të përmbushur me sukses misionin tonë. Projekti Shëndet për të Gjithë bashkëpunon me individë dhe organizata—institucione të qeverisë qendrore dhe lokale, agjenci të edukimit dhe promovimit shëndetësore, organizata të shoqërisë civile dhe të drejtave të pacientit të cilat na ndihmojmë që idetë e mira t’i përkthejmë në punë dhe të sjellim ndryshimin.

Mes partnerëve tanë janë:

  • Bulqizë
  • Fier
  • Lushnjë
  • Mallakaster
  • Mat
  • Peshkopi
 • Qendrat shëndetësore
 • OJQ dhe organizata të shoqërisë civile