Njësia zbatuese e Projektit Shëndet për të Gjithë

Dr. Besim NuriMenaxher i Projektit dhe Drejtor Ekzekutiv i Qendrës HAP

Dr. Ehadu MersiniNën drejtore e Qendrës HAP dhe Specialiste për Cilësinë e Kujdesit

Altina PeshkatariPërgjegjëse për Monitorim-Vlerësimin dhe Kërkimin Operacional

Sajmira AderajSpecialiste e Kujdesit Infermieror në Familje/Komunitet

Irma QehajajPërgjegjëse për Komunikimin

Edmond ShehuMenaxher Finance

Rukida VeiziPërgjegjëse për Prokurimet dhe Kontratat

Tea KaceliPërgjegjëse për Administrimin dhe Logjistikën

Klidi ApostoliAsistent Finance

Klodiana TosuniKoordinatore lokale për Qarkun Fier

Anduela KabaKoordinatore lokale për Qarkun Dibër