Njësia zbatuese e Projektit Shëndet për të Gjithë

Dr. Besim NuriMenaxher i Projektit dhe Drejtor Ekzekutiv i Qendrës HAP

besim.nuri@hap.org.al

Dr. Ehadu MersiniNën drejtore e Qendrës HAP dhe Specialiste për Cilësinë e Kujdesit

ehadu.mersini@hap.org.al

Altina PeshkatariPërgjegjëse për Monitorim-Vlerësimin dhe Kërkimin Operacional

altina.peshkatari@hap.org.al

Sajmira AderajSpecialiste e Kujdesit Infermieror në Familje/Komunitet

sajmira.aderaj@hap.org.al

Irma QehajajPërgjegjëse për Komunikimin

irma.qehajaj@hap.org.al

Edmond ShehuMenaxher Finance

edmond.shehu@hap.org.al

Rukida VeiziPërgjegjëse për Prokurimet dhe Kontratat

rukida.veizi@hap.org.al

Tea KaceliPërgjegjëse për Administrimin dhe Logjistikën

tea.kaceli@hap.org.al

Klidi ApostoliAsistent Finance

klidi.apostoli@hap.org.al

Klodiana TosuniKoordinatore lokale për Qarkun Fier

Klodiana.tosuni@hap.org.al

Anduela KabaKoordinatore lokale për Qarkun Dibër

anduela.kaba@hap.org.al