HAP ka publikuar numrin e dytë të buletinit informativ mbi veçoritë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor në situatën e COVID-19 dhe mbështetjen e HAP për ekipet e KSHP-së. Klikoni KËTU për të lexuar buletinin.