Situata Mjete që lehtësojnë zbatimin (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar) Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së pacientit të moshuar (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar)
1. Vlerësimi Geriatrik gjithëpërfshirës në KSHP 1.1 Testi i ngritjes nga karrigia

1.2 Bateri testesh të performances fizike

1.3 Rekomandime të OBSH për aktivitetin fizik të të moshuarve

1.4 Testi i pëshpëritjes

1.5 Testi ngrihu dhe ec

1.6 Depistimi geriatrik

Pyetësor depistues për vlerësimin geriatrik
2. Osteoporoza tek të moshuarit 2.1 Formula e OST dhe vlerësimi i rezultatit

2.2 Vlerësim rreziku për fraktura osteoporotike tek të moshuarit

2.3 Sëmundje dhe medikamente që shtojnë rrezikun për osteoporozë

2.4 Masa për uljen e faktorëve të riskut për osteoporozë dhe faktura

2.5 Trajtimi medikamentoz i osteoporozës

3. Rrëzimet tek të moshuarit  

3.1 Depistimi i rrezikut për rrëzime

3.2 Depistimi dhe vlerësimi  i rrezikut për rrëzime

Vlerësimi për hypotension ortostatik
4. Demenca Ekzaminimi neurologjik për demencë Pyetësori AD8
5. Depresioni tek të moshuarit 5.1 Depistimi për depresion

5.2 Skemë depistimi, vlerësimi dhe menaxhimi i depresionit

6. Inkontinenca urinare tek të moshuarit 6.1 Depistimi i inkontinencës urinare

6.2 Hapat për vlerësimin dhe menaxhimin e inkontinencës urinare

7. Probleme të ushqyerjes dhe peshës tek të moshuarit 7.1 Pesha e rekomanduar për personat e moshuar

7.2 Interpretimi dhe ndekja e rezultatit të MNA-së

7.3 Matja e perimetrit të pulpës

Vlerësim i shkurtër i ushqyerjes MNA
8. Përshkrimi racional i barnave tek pacientët e moshuar 8.1 Kontrolli i përshtatshmërisë së barnave

8.2 Simptoma/Shenjat klinike nga efektet anësore të barnave

Shtojca 1: Mjete vlerësimi për pacientët e moshuar – Kontrolli i mprehtësisë

-Tabelat me E për distancë dhe afër

-Probabiliteti 10-vjeçar për fraktura