COVID-19

Projekti Shëndet për të Gjithë ka krijuar këtë hapësirë për t’i ardhur në ndihmë publikut të gjerë dhe veçanërisht profesionistëve të kujdesit shëndetësor parësor lidhur me parandalimin dhe kontrollin e infeksionit të coronavirusit të ri COVID-19. Materialet e paraqitura në këtë hapësirë janë kryesisht përshtatje në gjuhën shqipe të dokumentave të prodhuara për COVID-19 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (World Health Organization), Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) dhe Instituti i Shëndetit Publik.

Për publikun

Për profesionistët shëndetësorë të kujdesit parësor