“PërSHENDETje” synon ndërgjegjësimin e popullatës Shqiptarë për rrisqet e sëmundjeve kronike jo të transmetueshme. Prania e aktivitetit fizik në të përditshmen tonë, ushqyerja e shëndetshme, reduktimi i konsumimit të alkoolit dhe duhanit dhe konsultimi dhe kontrolli i vazhdueshëm me mjekune familjes, reduktojnë rrisqet për sëmundjet kardiovaskulare, hipertensionin, diabetin, kancerin, etj.

Në fazen e parë eksperimentale, fushata është aplikuar në Kraps, Metoh, Arranitas,  Panahor dhe Ballsh në qarkun e Fierit.