Përfshirja e komunitetit në promocion shëndetësor, një qasje inovative

Në kuadër të asistencës së Agjencisë Zvicerane për Zhvillimin dhe Bashkëpunim për reformën në sektorin e shëndetësisë, në qarqet Dibër dhe Fier kanë filluar të zhvillohen aktivitete të promocionit shëndetësor me pjesëmarrjen e komunitetit lokal. Derimëtani, 345 vullnetarë shëndeti, nga 34 fshatra, janë trajnuar për parandalimin dhe kontrollin më të mirë të tensionit të lartë […]

Përmirësimi i shërbimit shëndetësor nëpërmjet trajnimeve për menaxhim shëndetësor

Menaxherët e qendrave shëndetësore në Dibër dhe Fier po fitojnë aftësi të reja në menaxhim, mirëqeverisje dhe finance falë një iniciative të Projektit Shëndet për të Gjithë. Në përputhje me objektivat për promovimin e përgjegjshmërisë dhe autonomisë së qendrave shëndetësore dhe rritjes së kapaciteteve menaxhuese për drejtuesit e këtyre qendrave, HAP ka filluar trajnime afatshkurtra […]

Këndet e transparencës, një urë e re komunikimi mes qytetarëve dhe shërbimeve shëndetësore

Qytetarët që shërbehen nga tetëdhjetetetë qendrat shëndetësore në Dibër dhe Fier tani kanë një informacion më shumë mbi të drejtat e tyre dhe se ku mund t’i adresojnë shqetësimet e tyre në lidhje me shërbimin shëndetësor parësor. “Këndet e transparencës” prej kohësh të pranishme në të gjitha spitalet e vendit dhe tani, falë një bashkëpunimi […]