Takimet me komunitetin, një platform për dialog

Kjo është hera e dytë që Qendra Shëndetësore Nr. 1 në Burrel, nën drejtimin e dr. Hyqmete Ruçit, organizon takim me komunitetin. Të mbështetura nga Projekti Shëndet për të Gjithë, si një mjet për t’ju mundësuar qytetarëve pjesëmarrjen në faza të ndryshme të zinxhirit të shërbimit të kujdesit shëndetësor, këto takime kanë fituar emër si […]

Projekti Shëndet për të Gjithë merr pjesë në Konferencë për Kujdesin Shëndetësor të Integruar

Më 15 dhe 16 Shkurt, Projekti Shëndet për të Gjithë (HAP) mori pjesë në konferencën ndërkombëtare “Drejt një Kujdesi Shëndetësor të Integruar”, që u mbajt në Prishtinë. Konferenca u organizua nga projekti zviceran Kujdesi Shëndetësor I Qasshëm dhe Cilësor (AQH), I cili synon të përmirësojë performancën e sistemit shëndetësor parësor në të 12 komunat në […]