Shtyrje e afatit për njoftimin e fituesve të kërkimit operacional

Projekti Shëndet për të Gjithë njofton të gjithë personat që kanë aplikuar për mikro-financime për kërkime operacionale në shëndetësi, që do të njoftohen për aplikimin e tyre deri në 15 prill 2020. Me herët ishte njoftuar që lajmërimet do të bëheshin pas datës 20 mars por jemi të detyruar të shtyjmë datën për shkak të […]

Zhvillohet takimi i tetë i Komitetit Drejtues

Komiteti Drejtues i Projektit Shëndet për të Gjithë zhvilloi takimin e tij të tetë ku u diskutua  mbi aktivitetet e HAP përgjatë 6-mujorit të parë të fazës së dytë dhe u miratua raporti përkatës i progresit. Takimi u bashkëdrejtua nga Drejtoresha e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale pranë MSHMS dhe […]

Seminari i planifikimit vjetor 2020-2021

Më 18 shkurt 2020 u zhvillua Seminari i Hartimit të Planit Vjetor të HAP për periudhën prill 2020-mars 2021 ku diskutuam me bashkëpunëtorët tanë, aktorë kyc të KSHP-së në Shqipëri, mbi aktivitetet dhe prioritetet e HAP përgjatë vitit të dytë për secilën prej 10 fushave të ndërhyrjes.  Në zbatim të qasjes gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse që […]

Pyetje të shpeshta për mikro-financime në kërkime operacionale në shëndetësi

Fusha e kërkimitAplikantiMentoriAplikimiFusha e kërkimit Cilat janë fushat e kërkimit me përparësi për projektin "Shëndet për të Gjithë"? Aplikantët ftohen që të propozojnë çështje të lidhura ngushtë me Kujdesin Shëndetësor Parësor dhe Shëndetin Publik. Fusha të mundshme eksplorimi janë: çështje të Burimeve Njerëzore në Shëndetësi; sëmundjet jo të transmetueshme si një problematikë e shëndetit publik; [...]

Takimi konsultues për rikonstruksionin e mirëmbajtjen e qendrave shëndetësore

Gjatë fazës së tij të parë të Projektit Shëndet për të Gjithë (e finalizuar më 31 mars 2019), Ambasada Zvicerane në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale investoi rreth 3.3 Milionë franga zvicerane për rikonstruksionin e 16 godinave ku janë strehuar 17 qendra shëndetësore të kujdesit parësor dhe një poliklinikë specialitetesh në qarqet […]

Programi ri master në Infermierinë Familjare dhe përditësimi i rolit të infermierit në KSHP

Në kuadër të suportit për hartimin e programit të ri master në Infermierinë Familjare, HAP mbështeti zhvillimin e analizës së kontektit çka do të ndihmojë në zhvillimin e një kurrikule efektive për infermierët e kujdesit parësor.  Në 19 nëntor, u zhvillua seminari me grupin e punës përgjegjegjës për hartimin e kurrikulës së programit master gjatë […]

Investimi zviceran prej 1 milion frangash mundëson cilësi në kujdesin shëndetësor parësor në Lushnje

Një bashkëpunim midis Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe MInistrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bënë të mundur rinovimin e poliklinikës së specialiteteve dhe dy qendrave shëndetësore Për më shumë se 180,000 banorë në Lushnje poliklinika dhe dy qendrat shëndetësore të rinovuara ofrojnë tani standardet më të fundit ndërkombëtare në kujdesin shëndetësor parësor. […]

Ekipi i QSH Fratar ofron shërbim 24 orë në zonë rurale pas rikonstruksionit

Rehabilitimi i qendrës shëndetësore Fratar dhe furnizimi me mobilje të reja mundëson ofrimin e një game më të gjerë shërbimesh, përfshirë shërbimin e urgjencës dhe cilësi më të lartë të kujdesit shëndetësor. Kjo është bërë e mundur në sajë të bashkëpunimit të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale […]

Qendra shëndetësore e rinovuar në Sauk, përfitojnë 12,000 banorë

Një bashkëpunim midis Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministrisë së Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale – përmes projektit ‘Shëndet për të Gjithë’ – mundësoi rehabilitimin e qendrës shëndetësore të Saukut Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu vizitoi qendrën e sapo rindërtuar në Sauk, e shoqëruar nga menaxheri i projektit ‘Shëndet për të […]