Thirrje për aplikime: Studim për vlerësimin e nevojave për shërbimin shëndetesor në banesë në Dibër dhe Fier

 Projekti Shëndet për të Gjithë në Shqipëri (Health for All Project-HAP) financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes Qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e mirë falë shërbimeve  të përmirësuara të Kujdesit […]

Thirrje për tender: Blerje e pajisjeve IT

Projekti Shëndet për të Gjithë në Shqipëri (Health for All Project-HAP) financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes Qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e mirë falë shërbimeve  të përmirësuara të Kujdesit […]

Re- Call for: Support to Health Centers (HC-s) for fulfilment of the requirements of basic standards for accreditation

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being implemented by the Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), through the HAP Center. Its overall goal is that the Albanian population benefits from better health due to improved Primary Health Care (PHC) services. […]

Call for: Support to Health Centers (HC-s) for fulfilment of the requirements of basic standards for accreditation

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being implemented by the Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), through the HAP Center. Its overall goal is that the Albanian population benefits from better health due to improved Primary Health Care (PHC) […]

Re-call tender notice: Consultancy on “Inventory of existing protocols on NCDs and elderly people care for family medicine”

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being implemented by the Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), through the HAP Center. Its overall goal is that the Albanian population benefits from better health due to improved Primary Health Care (PHC) services. […]

TENDER NOTICE: CONSULTANCY ON “INVENTORY OF EXISTING PROTOCOLS ON NCDS AND ELDERLY PEOPLE CARE FOR FAMILY MEDICINE”

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being implemented by the Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), through the HAP Center. Its overall goal is that the Albanian population benefits from better health due to improved Primary Health Care (PHC) services. […]

TENDER NOTICE FOR PURCHASE OF VEHICLES

The Health for All Project (HAP) in Albania is a Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) project implemented by the Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), through the HAP Center. Its overall goal is that the Albanian population benefits from better health due to improved Primary Health Care (PHC) services. In this […]

CALL FOR: CONSULTANCY SERVICE FOR THE DEVELOPMENT OF THE ONLINE PLATFORM FOR STUDENTS AND TEACHERS OF THE MASTER PROGRAM ON HEALTH MANAGEMENT

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being implemented by the Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), through the HAP Center. Its overall goal is that the Albanian population benefits from better health due to improved Primary Health Care (PHC) services. […]

CLOSED CALLS

  The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being implemented by the Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), through the HAP Center. Its overall goal is that the Albanian population benefits from better health due to improved Primary Health Care (PHC) […]