Ri-shpallje e ftesës për tender: Ekspert i shëndetit publik

Njoftim: Ekspertët e interesuar mund të kenë formim dhe/ose përvojë në shëndet publik, pavarësisht nga diploma e nivelit Bachelor. Ftesë për tender Ekspertë të shëndetit publik për trajnimin e ekipeve të NjQV-ve dhe vlerësimin e koncept-projekteve të mekanizmit të bashkëfinancimit Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) [...]

Tender i Hapur Kombëtar: NDËRTIMI I NJE QENDRE SHENDETESORE DHE DY AMBULANCAVE

  Ftesë për tender – Tender i Hapur Kombëtar NDËRTIMI I NJE QENDRE SHENDETESORE DHE DY AMBULANCAVE Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që […]

Ftesë për tender: Ekspertë të shëndetit publik

Ftesë për tender Ekspertë të shëndetit publik për trajnimin e ekipeve të NjQV-ve dhe vlerësimin e koncept-projekteve të mekanizmit të bashkëfinancimit Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi […]

Ri-publikim: Ftesë për tender: Zhvillimi i një programi për caktimin e takimeve të vizitave mjekësore

 Ri-publikim: Ftesë për tender: Zhvillimi i një programi për caktimin e takimeve të vizitave mjekësore Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare […]

Ri-publikim: Ftesë për tender-Faqja e internetit Coronacheck në Shqipëri

Ri-publikim: Ftesë për tender Faqja e internetit Coronacheck në Shqipëri Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të […]

Ftesë për tender: Faqja e internetit Coronacheck në Shqipëri

 Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Ftesë për tender: Zhvillimi i një programi për caktimin e takimeve të vizitave mjekësore

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Tender i Hapur Kombëtar: Ndërtimi i dy qendrave shëndetësore dhe një ambulance

NJOFTIM: HAP informon se ky tender është anulluar. Ftesë për tender – Tender i Hapur Kombëtar NDËRTIMI I DY QENDRAVE SHENDETESORE DHE NJE AMBULANCE Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes [...]

Ftesë për tender: Zhvillimi i një sistemi telefonik për Qendrën Shëndetësore Patos

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]