Ri-shpallje e ftesës për tender: Mbështetje për aktivitete të EV mbi rritjen e rolit të infermierit të familjes

Ri-shpallje e ftesës për tender Mbështetje për aktivitete të edukimit ne vazhdim mbi rritjen e rolit të infermierit të familjes, lidhur me kujdesin e pacientëve kronik dhe kujdesin ndaj të moshuarve në mjediset klinike dhe në banesë Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po […]

FTESE PER TENDER: BLERJE TE PAJISJEVE TIK

  FTESE PER TENDER  BLERJE TE PAJISJEVE TIK Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në […]

Thirrje për aplikim: Ekspertize Teknike për hartimin e profilit “Infermieri/ja i/e shkollës”

  Thirrje për aplikim Ofrimi i një Ekspertize Teknike, për hartimin e profilit “Infermieri/ja i/e shkollës” në Shqipëri “Shëndet për të Gjithë” është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes Qendrës HAP. Qëllimi i projektit është […]

Ripublikim: Ofrimi i një Ekspertize Teknike, për hartimin e profilit të ri “Fizioterapist”

  Ripublikim: Thirrje për aplikim Ofrimi i një Ekspertize Teknike, për hartimin e profilit të ri “Fizioterapist”, në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP), në Shqipëri Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes […]

Ri-publikim i ftesës për tender: Aktivitete EMV për zbatimin e udhëzuesve dhe protokollove të reja për 5 SJT

Ftesë për Tender Aktivitete të Edukimit Mjekësor në Vazhdim (EMV) për zbatimin e udhëzuesve dhe protokollove të reja në lidhje me 5 Sëmundjet Jo të Transmetueshme (SJT) nga mjekët e familjes dhe infermierët që punojnë në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP). Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) […]

Ftesë për Tender: Aktivitete të edukimit në vazhdim për rritjen e rolit të infermieres

Ftesë për Tender Mbështetje për aktivitete të edukimit ne vazhdim mbi rritjen e rolit të infermierit të familjes, lidhur me kujdesin e pacientëve kronik dhe kujdesin ndaj të moshuarve në mjediset klinike dhe në banesë Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga [...]

Thirrje për aplikim: Ekspertize Teknike për hartimin e profilit “Fizioterapist

  Thirrje për aplikim Ofrimi i një Ekspertize Teknike, për hartimin e profilit të ri “Fizioterapist”, në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP), në Shqipëri Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës [...]

Ftesë për Tender: Aktivitete EMV

Ftesë për Tender Aktivitete të Edukimit Mjekësor në Vazhdim (EMV) për zbatimin e udhëzuesve dhe protokollove të reja në lidhje me 5 Sëmundjet Jo të Transmetueshme (SJT) nga mjekët e familjes dhe infermierët që punojnë në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP). Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) […]

Tender: Rehabilitim i ambjentit mësimor në FSHMT

 Thirrje për tender Rehabilitim i ambjentit mësimor në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që […]

Thirrje për tender: Blerje e mobiljeve

Thirrje për tender Blerje e mobiljeve Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të […]