Zhvillimet për përdorimin e protokolleve të rishikuara për SJT-të

Projekti Shëndet për të Gjithë ka mbështetur rishikimin e protokolleve për trajtimin e 5 sëmundjeve më të shpeshta në KSHP: diabeti, hipertensioni, sëmundja pulmonare obstruktive kronike, dislipidemitë dhe astma. Protokollet, udhëzuesit përkatës klinikë dhe manualet e trajnimit janë vënë në dispozicion të gjithë QSH-ve në qarqet Dibër dhe Fier  ku po pilotohen me synimin për […]

Thirrje për Aplikime

Thirrje për Aplikime Konsulencë për promovimin dhe mbështetje në ngritjen dhe funksionimin e Grupit te Kolegëve (GK) Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes Qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që […]

Ri-Publikim: Thirrje për tender Blerje e materialit mjekësor për përdorim didaktik në laboratorin simulues të praktikës klinike të FSHMT

Ri-Publikim: Thirrje për tender Blerje e materialit mjekësor për përdorim didaktik në laboratorin simulues të praktikës klinike të FSHMT Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit […]

Thirrje për tender: Blerje e mobiljeve për laboratorin simulues të praktikës klinike të FSHMT

Thirrje për tender Blerje e mobiljeve për laboratorin simulues të praktikës klinike të FSHMT Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të […]

Thirrje për tender: Blerje e mjeteve didaktike për FSHMT

Thirrje për tender Blerje e materialit mjekësor për përdorim didaktik në laboratorin simulues të praktikës klinike të FSHMT Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është […]

Ri-Publikim: Thirrje për tender

Ri-Publikim: Thirrje për tender Blerje e pajisjeve për laboratorin simulues të praktikës klinike të FSHMT Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare […]

Ftesë për tender: Blerje e pajisjeve TIK

 FTESE PER TENDER BLERJE TE PAJISJEVE TIK Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë […]

Ri-shpallje e ftesës për tender: Ekspert i çështjeve gjinore

Ftesë për tender Ekspert i çështjeve gjinore për integrimin e aspekteve gjinore në Kurrikulumin e Masterit Profesional të Infermjerisë në Familje Shëndet për të Gjithë (HAP) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. […]

Thirrje për tender: Kurse të gjuhës angleze

Thirrje për tender Kurse profesionale të gjuhës angleze në Infermieri për stafin akademik të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike (FSHMT) në Tiranë, përgjegjës për zbatimin e programit të ri master në Infermieri Familjare (IF). Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti […]

Ftesë për tender: Ekspert i çështjeve gjinore

Ftesë për tender: Ekspert i çështjeve gjinore për integrimin e aspekteve gjinore në Kurrikulumin e Masterit Profesional të Infermjerisë në Familje Shëndet për të Gjithë (HAP) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. […]