Ftesë për tender: Aktivitete të edukimit në vazhdim (EV) dhe konsulenca, me fokus në rritjen e rolit të infermierit të familjes

Ftesë për tender Aktivitete të edukimit në vazhdim (EV) dhe konsulenca, me fokus në rritjen e rolit të infermierit të familjes në lidhje me, kujdesin ndaj pacientëve me sëmundje kronike dhe të moshuarve në ambjentet e qendrës shëndetësore (QSH) apo në banesë, për ekipet infermierore në qendrat shëndetësore të rajoneve Fier, Dibër dhe Tiranë. Shëndet […]

Ri-shpallje e ftesës për tender: Aktivitete të Edukimit Mjekësor në Vazhdim (EVM)

Ri-shpallje: Ftesë për Tender Aktivitete të Edukimit Mjekësor në Vazhdim (EVM) për zbatimin e udhëzuesve dhe protokollove të reja në lidhje me 5 Sëmundjet Jo të Transmetueshme (SJT) nga mjekët e familjes dhe infermierët që punojnë në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP). Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim […]

Ri-Publikim: Ftesë për tender-Ekspertë në fushën e punimeve ndërtimore

Ri-Publikim: Ftesë për tender Ekspertë në fushën e punimeve ndërtimore për vlerësimin e projekt- propozimeve të fazës së dytë të zbatimit të mekanizmit të bashkëfinancimit me bashkitë për rehabilitimin e infrastrukturës së kujdesit shëndetësor parësor Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga […]

Ri-publikim: Ftesë për tender–Tender i Hapur Kombëtar

Ri-publikim: Ftesë për tender – Tender i Hapur Kombëtar NDËRTIMI I NJË QENDRE SHËNDETËSORE DHE DY AMBULANCAVE Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që […]

Ftesë për Tender: Aktivitete të Edukimit Mjekësor në Vazhdim (EVM)

Ftesë për Tender Aktivitete të Edukimit Mjekësor në Vazhdim (EVM) për zbatimin e udhëzuesve dhe protokollove të reja në lidhje me 5 Sëmundjet Jo të Transmetueshme (SJT) nga mjekët e familjes dhe infermierët që punojnë në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP). Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) […]

Ftesë për tender: Ekspertë në fushën e punimeve ndërtimore

Ftesë për tender Ekspertë në fushën e punimeve ndërtimore për vlerësimin e projekt- propozimeve të fazës së dytë të zbatimit të mekanizmit të bashkëfinancimit me bashkitë për rehabilitimin e infrastrukturës së kujdesit shëndetësor parësor Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti […]

Ri-shpallje e ftesës për tender: Ekspert i shëndetit publik

Njoftim: Ekspertët e interesuar mund të kenë formim dhe/ose përvojë në shëndet publik, pavarësisht nga diploma e nivelit Bachelor. Ftesë për tender Ekspertë të shëndetit publik për trajnimin e ekipeve të NjQV-ve dhe vlerësimin e koncept-projekteve të mekanizmit të bashkëfinancimit Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) [...]

Tender i Hapur Kombëtar: NDËRTIMI I NJE QENDRE SHENDETESORE DHE DY AMBULANCAVE

  Ftesë për tender – Tender i Hapur Kombëtar NDËRTIMI I NJE QENDRE SHENDETESORE DHE DY AMBULANCAVE Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që […]

Ftesë për tender: Ekspertë të shëndetit publik

Ftesë për tender Ekspertë të shëndetit publik për trajnimin e ekipeve të NjQV-ve dhe vlerësimin e koncept-projekteve të mekanizmit të bashkëfinancimit Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi […]