Tender: Rehabilitim i ambjentit mësimor në FSHMT

 Thirrje për tender Rehabilitim i ambjentit mësimor në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që […]

Thirrje për tender: Blerje e mobiljeve

Thirrje për tender Blerje e mobiljeve Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të […]

Thirrje për tender

Thirrje për tender Blerje e materialit mjekësor për përdorim didaktik në laboratorin simulues të praktikës klinike të FSHMT Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është […]

Thirrje për kompani shërbimi për mbledhjen e të dhënave

Thirrje për: Kompani shërbimi për mbledhjen e të dhënave të Studimit mbi Kujdesin në Banesë “Vlerësimi i Cilësisë së Jetës dhe Aksesi (Qasja) ndaj Shërbimeve Mjekësorë në Banesë” në dy rajonet pilote të Projektit Shëndet për të Gjithë, Dibër dhe Fier. Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim [...]

Ftesë për tender: Blerje e pajisjeve mjekësore

“Shëndet për të Gjithë” është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Ri-Publikim: Thirrje për tender Prodhim i video-dëshmive për ndërhyrjet e HAP

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Thirrje për kompani shërbimi për mbledhjen e të dhënave

 Thirrje për: Kompani shërbimi për mbledhjen e të dhënave të Studimit mbi Kujdesin në Banesë “Vlerësimi i Cilësisë së Jetës dhe Aksesi (Qasja) ndaj Shërbimeve Mjekësorë në Banesë” në dy rajonet pilote të Projektit Shëndet për të Gjithë, Dibër dhe Fier. Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim […]

Thirrje për tender: Prodhim i video-dëshmive për ndërhyrjet e HAP

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Zhvillimet për përdorimin e protokolleve të rishikuara për SJT-të

Projekti Shëndet për të Gjithë ka mbështetur rishikimin e protokolleve për trajtimin e 5 sëmundjeve më të shpeshta në KSHP: diabeti, hipertensioni, sëmundja pulmonare obstruktive kronike, dislipidemitë dhe astma. Protokollet, udhëzuesit përkatës klinikë dhe manualet e trajnimit janë vënë në dispozicion të gjithë QSH-ve në qarqet Dibër dhe Fier  ku po pilotohen me synimin për […]

Thirrje për Aplikime

Thirrje për Aplikime Konsulencë për promovimin dhe mbështetje në ngritjen dhe funksionimin e Grupit te Kolegëve (GK) Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes Qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që […]