NJOFTIM PËR VEND PUNE: PËRGJEGJËS I KOMUNIKIMEVE

  NJOFTIM PER VEND PUNE: PËRGJEGJËS I KOMUNIKIMEVE Shëndet për të Gjithë është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e […]

Njoftim për vend pune: Menaxher Finance

Shëndet për të Gjithë është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e mirë falë shërbimeve të përmirësuara të Kujdesit Shëndetësor Parësor. […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për shërbime printimi

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor [...]

Ri-publikim: Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Aksesi i familjeve në kujdesin shëndetësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Aksesi i familjeve në kujdesin shëndetësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Ftesë për tender: Blerje e pajisjeve TIK

  FTESE PER TENDER  BLERJE TE PAJISJEVE TIK  Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në […]

Thirrje për tender: Blerje e pajisjeve për ekzaminim fizik

Thirrje për tender Blerje e pajisjeve për ekzaminim fizik  Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë […]

Ripublikim: Thirrje për tender Lot 2: Blerje e pajisjeve për shërbime të kujdesit shëndetësor parësor

Ripublikim: Thirrje për tender  Lot 2: Blerje e pajisjeve për shërbime të kujdesit shëndetësor parësor Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare […]

Thirrje për aplikim: Konsulencë lokale për të vlerësuar ndërhyrjet pilot të Kujdesit Shëndetësor në Banesë (KSHB) në qarkun Fier dhe Dibër

 Thirrje për aplikim Konsulencë lokale për të vlerësuar ndërhyrjet pilot të Kujdesit Shëndetësor në Banesë (KSHB) në qarkun Fier dhe Dibër Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi […]

Thirrje për tender: Blerje e pajisjeve për shërbime në banesë dhe shërbime të tjera

Thirrje për tender  Blerje e pajisjeve për shërbime në banesë dhe shërbime të tjera Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të […]