Thirrje për tender: Kurse të gjuhës angleze

Thirrje për tender Kurse profesionale të gjuhës angleze në Infermieri për stafin akademik të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike (FSHMT) në Tiranë, përgjegjës për zbatimin e programit të ri master në Infermieri Familjare (IF). Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti […]

Ftesë për tender: Ekspert i çështjeve gjinore

Ftesë për tender: Ekspert i çështjeve gjinore për integrimin e aspekteve gjinore në Kurrikulumin e Masterit Profesional të Infermjerisë në Familje Shëndet për të Gjithë (HAP) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. […]

Thirrje për tender: Blerje e pajisjeve për laboratorin simulues të praktikës klinike të FSHMT

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Thirrje për tender: Blerje e pajisjeve për shërbimet në banesë

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Thirrje për tender- Tender i hapur kombëtar

 Thirrje për tender- Tender i hapur kombëtar Rehabilitim i laboratorit të praktikës klinike të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës […]

Thirrje për tender: Blerje e pajisjeve për ekzaminim fizik

Thirrje për tender Blerje e pajisjeve për ekzaminim fizik Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë […]

Ftese për tender: Blerje të pajisjeve TIK

NJOFTIM: HAP informon se ky tender është anulluar.  FTESE PER TENDER: BLERJE TE PAJISJEVE TIK Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare [...]

Ftesë për tender

Ftesë për tender Blerje e pajisjeve të mbrojtjes personale dhe pajisje mjekësore respiratore Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë […]

Thirrje për Aplikime

Thirrje për Aplikime:  Bashkëfinancim me Njësitë e Qeverisjes Vendore për rehabilitimin e infrastrukturës së qendrave shëndetësore dhe ambulancave në 10 bashkitë e Qarqeve Fier dhe Dibër. Projekti Shëndet për të Gjithë (HAP), i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim nëpërmjet një fondi grant, do të mbështesë  Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) për zbatimin e një […]

Ri-Shpallje- Ftesë për tender: Aktivitete të edukimit në vazhdim (EV) dhe konsulenca, me fokus në rritjen e rolit të infermierit të familjes

Ri-Shpallje- Ftesë për tender Aktivitete të edukimit në vazhdim (EV) dhe konsulenca, me fokus në rritjen e rolit të infermierit të familjes në lidhje me, kujdesin ndaj pacientëve me sëmundje kronike dhe të moshuarve në ambjentet e qendrës shëndetësore (QSH) apo në banesë, për ekipet infermierore në qendrat shëndetësore të rajoneve Fier, Dibër dhe Tiranë. […]