Projekti Shëndet për të Gjithë publikon rregullisht buletinin informativ me aktivitete dhe lajme rreth Projektit. Klikoni mbi imazh për të lexuar numrin përkatës të buletinit.