Buletini i Projektit

 

Për të lexuar buletinin e parë të Projektit Shëndet për të Gjithë, klikoni këtu

Për të lexuar buletinin e dyte të Projektit Shëndet për të Gjithë, klikoni këtu

Për të lexuar buletinin e tretë të Projektit Shëndet për të Gjithë, klikoni këtu

Për të lexuar numrin veror të buletinin të Projektit Shëndet për të Gjithë, klikoni këtu