Thirrje për kompani shërbimi për mbledhjen e të dhënave

 Thirrje për: Kompani shërbimi për mbledhjen e të dhënave të Studimit mbi Kujdesin në Banesë “Vlerësimi i Cilësisë së Jetës dhe Aksesi (Qasja) ndaj Shërbimeve Mjekësorë në Banesë” në dy rajonet pilote të Projektit Shëndet për të Gjithë, Dibër dhe Fier. Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim […]

Thirrje për tender: Prodhim i video-dëshmive për ndërhyrjet e HAP

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Zhvillimet për përdorimin e protokolleve të rishikuara për SJT-të

Projekti Shëndet për të Gjithë ka mbështetur rishikimin e protokolleve për trajtimin e 5 sëmundjeve më të shpeshta në KSHP: diabeti, hipertensioni, sëmundja pulmonare obstruktive kronike, dislipidemitë dhe astma. Protokollet, udhëzuesit përkatës klinikë dhe manualet e trajnimit janë vënë në dispozicion të gjithë QSH-ve në qarqet Dibër dhe Fier  ku po pilotohen me synimin për […]

Drejtuesit e HAP vizitojnë QSH Patos

Prof. Kaspar Wyss, Drejtor i HAP dhe Zv. Drejtor i Institutit Zviceran të Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH), i shoqëruar nga Dr. Besim Nuri, Menaxher i Projektit HAP  dhe Dr. Ehadu Mersini, Përgjegjëse për Cilësinë e Kujdesit, vizituan më 25 maj 2021 qendrën shëndetësore të Patosit. QSH Patos është një prej QSH-ve në Shqipëri […]

Rehabilitimi i QSH-ve të dëmtuara nga tërmeti

Qeveria zvicerane, përmes projektit "Shëndet për të Gjithë", po financon rindërtimin e një qendre shëndetësore (QSH Likmetaj, Ishëm) dhe një ambulance (Borizanë) të cilat u dëmtuan plotësisht nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Investimi prej rreth 300,000 franga zvicerane është pjesë e mbështetjes zvicerane për Shqipërinë për rimëkëmbjen pas tërmetit. Përfitues të këtij shërbimi janë mbi [...]

Thirrje për Aplikime

Thirrje për Aplikime Konsulencë për promovimin dhe mbështetje në ngritjen dhe funksionimin e Grupit te Kolegëve (GK) Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes Qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që […]

Përdorimi i protokolleve për SJT-të në mjekësinë familjare

Gjatë muajve shkurt dhe mars, ekipe të mjekësisë familjare (Mjek Familje dhe Infermierë) nga qarqet Dibër dhe Fier kanë marrë pjesë në serinë e trajnimeve për trajnerë për aftësimin në përdorimin e protokolleve të mjekimit për tre sëmundje jo të transmetueshme: dislipidemitë, hipertensioni dhe astma. Më tej, pjesëmarrësit kanë përcjellë njohuritë e marra tek kolegët në […]

Zhvillohet takimi i 11-të i Komitetit Drejtues të HAP

Komiteti Drejtues i Projektit “Shëndet për të Gjithë” zhvilloi takimin e radhës më 30 mars 2021 gjatë të cilit u njoh me arritjet kryesore të vitit të dytë të HAP-it dhe aktivitetet e planifikuara për vitin e tretë (1 prill 2021-31 mars 2022). Në takimin e zhvilluar virtualisht, morën pjesë titullarë të Ambasadës Zvicerane, Ministrisë [...]

HAP mbështet Konferencën Ndërkombëtare e Shëndetit Publik

HAP mbështeti organizimin e Konferencës së 7-të Ndërkombëtare të Shëndetit Publik e cila u zhvillua online më 23 mars 2021. Tema e konferencës së këtij viti ishte “Integrimi i Shërbimeve të Shëndetit Publik në Kujdesin Shëndetësor Parësor”. Pjesë e panelistëve ishte edhe Prof. Pascal Bovet (Universiteti i Lausanne-s), i ftuar nga HAP dhe Instituti Zviceran […]