Call for: Support to Health Centers (HC-s) for fulfilment of the requirements of basic standards for accreditation

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being implemented by the Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), through the HAP Center. Its overall goal is that the Albanian population benefits from better health due to improved Primary Health Care (PHC) […]

Trajnimi i ekipeve të cilësisë mbi standardet e akreditimit të qendrave shëndetësore

Gjatë muajve shtator dhe tetor, ekipet e cilësisë së 18 qendrave shëndetësore në qarkun Dibër dhe Fier morën pjesë në 5 sesione të trajnimit dy-ditor mbi standardet e akreditimit të qendrave shëndertësore. 22 mjekë familje (nga të cilët 18 drejtorë QSH-je), 37 infermierë, 5 financiere, 7 koordinatorë cilësie pranë Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor dhe […]

Investimi zviceran prej 1 milion frangash mundëson cilësi në kujdesin shëndetësor parësor në Lushnje

Një bashkëpunim midis Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe MInistrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bënë të mundur rinovimin e poliklinikës së specialiteteve dhe dy qendrave shëndetësore Për më shumë se 180,000 banorë në Lushnje poliklinika dhe dy qendrat shëndetësore të rinovuara ofrojnë tani standardet më të fundit ndërkombëtare në kujdesin shëndetësor parësor. […]

Re-call tender notice: Consultancy on “Inventory of existing protocols on NCDs and elderly people care for family medicine”

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and is being implemented by the Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), through the HAP Center. Its overall goal is that the Albanian population benefits from better health due to improved Primary Health Care (PHC) services. […]

Takim konsultues me pedagogët e programit Master në Menaxhim Shëndetësor

Më 18 shtator HAP organizoi një takim konsultues me përfaqësues të Universitetit të Mjekësisë (Fakulteti i Mjekësisë) dhe Universitetit të Tiranës (Fakulteti i Ekonomisë) të cilët ofrojnë që prej vitit 2017 Masterin Profesional në Menaxhim Shëndetësor (MMSH). Qëllimi i takimit ishte diskutimi për mundësinë e përfshirjes në programin MMSH të moduleve opsionale në menaxhim spitalor. […]