Instrumenta klinikë për kujdesin për të moshuarit

Situata Mjete që lehtësojnë zbatimin (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar) Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së pacientit të moshuar (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar) 1. Vlerësimi Geriatrik gjithëpërfshirës në KSHP 1.1 Testi i ngritjes nga karrigia 1.2 Bateri testesh të performances fizike 1.3 Rekomandime të OBSH për aktivitetin […]

Monitorimi i zbatimit të protokolleve për 5 SJT-të

Protokollet e përditësuara për trajtimin e 5 sëmundjeve më të shpeshta jo-të transmetueshme në KSHP, të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  kanë filluar të zbatohen në të gjitha QSH-të e qarkut Dibër dhe Fier. Për të siguruar monitorimin e zbatimit të tyre, bazuar në treguesit e parashikuar në secilin protokoll, HAP organizoi […]

Ftesë për tender: Blerje e pajisjeve TIK

  FTESE PER TENDER  BLERJE TE PAJISJEVE TIK  Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Sëiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në […]

Instrumenta klinikë për SPOK

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me SPOK (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Pyetësori i depistimit për SPOK Programi i Edukimit të pacientit me SPOK Plan i individualizuar i ndjekjes për SPOK Pyetësori i vlerësimit për SPOK Për të lehtësuar zbatimin e protokollit (kliko mbi secilin dokument për […]

Thirrje për tender: Blerje e pajisjeve për ekzaminim fizik

Thirrje për tender Blerje e pajisjeve për ekzaminim fizik  Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë […]

Instrumente klinikë për Astmën

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me Astmë(kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Pyetësori për të identifikuar shkaktarët e astmës Plan i individualizuar i ndjekjes për Astmën Pyetësori i kontrollit të astmës për të rritur Pyetësori i kontrollit të astmës për fëmijë Për të lehtësuar zbatimin e protokollit (kliko […]

Instrumenta klinikë për Dislipideminë

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me Dislipidemi (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Vlerësimi i rrezikut kardio-vaskular Për të lehtësuar zbatimin e protokollit (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Klasifikimi i vlerave të Kolesterolit total, të LDL kolesterolit, HDL kolesterolit dhe Triglicerideve  Rekomandimet dietike për uljen e […]

Instrumenta klinikë për hipertensionin

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me HTA (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Ditari i matjes së TA në shtëpi Mjete që lehtësojnë zbatimin e protokollit (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Vlerësimi i rrezikut kardio-vaskular Procedura standarde e matjes së tensionit arterial Shpeshtësia e vizitave ndjekëse […]

Instrumenta klinikë pë Diabetin Mellitus tip II

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me Diabet (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Pyetësori “Gjej riskun” Protokolli i ndjekjes në vijimësi Për të lehtësuar zbatimin e protokollit (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Tabela që lidh vlerat e IMT (kg/m2) dhe klasifikimit të peshës Lista e ekzaminimeve […]

22 qendra shëndetësore fillojnë përgatitjet për ofrimin e KSHB

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka përzgjedhur 22 qendra shëndetësore (QSH) në qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan, Korcë dhe Shkodër për fazën e parë të shtrirjes në nivel kombëtar të kujdesit shëndetësor në banesë- një ndërhyrje e prezantuar nga HAP dhe pilotuar në 9 QSH në qarkun e Dibrës dhe Fierit. Në këtë kuadër, 22 QSH-të […]