Ftesë për tender: Blerje e pajisjeve të mbrojtjes personale (maska kirurgjikale)

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Ftesë për tender: Blerje e pajisjeve të mbrojtjes personale (doreza)

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Buletini nr. 9: “Kujdesi shëndetësor parësor në Shqipëri përballë COVID-19”

Rikthimi në normalitet në zonat e gjelbërta Që prej ditës së hënë, të dy qarqet ku operon HAP (Fier dhe Dibër) janë zonë e gjelbër çka nënkupton lehtësim të masave të lëvizjes. Si rezultat, banorët po marrin normalisht shërbimet në qendrat shëndetësore duke respektuar masat e parandalimit të infektimit me COVID-19. Në zbatim të udhëzimeve [...]

Ftesë për tender: Prodhim i materialeve promocionale

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Buletini nr. 6: “Kujdesi shëndetësor parësor në Shqipëri përballë COVID-19”

Të reja HAP bën një vlerësim të nevojave për informacion dhe edukim të vazhduar të profesionistëve të kujdesit shëndetësor parësor duke marrë pyetjet e tyre më të shpeshta dhe temat rreth të cilave lind nevoja për më shumë informacion. Bazuar mbi këtë vlerësim të shpejtë të nevojave, HAP përpunon në vijimësi materiale trajnimi lidhur me [...]