Thirrje për Aplikime:

Thirrje për Aplikime:   Bashkëfinancim me Njësitë e Qeverisjes Vendore për rehabilitimin e infrastrukturës së qendrave shëndetësore dhe ambulancave në 10 bashkitë e Qarqeve Fier dhe Dibër. Projekti Shëndet për të Gjithë (HAP), i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim nëpërmjet një fondi grant, do të mbështesë  Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) për zbatimin e një […]

Udhërrëfyes dhe protokolle klinike të rishikuara për SJT-të së shpejti në dispozicion për ekipet e mjekësisë familjare

Në Shqipëri vlerësohet se SJT-të shkaktojnë rreth 93% të vdekjeve totale, ku pjesën më të madhe e përbëjnë sëmundjet kardiovaskulare (me rreth 57%)[1]. SJT-të janë shtuar në mënyrë të konsiderueshme gjatë dy dekadave të fundit, një trend ky që pritet të vazhdojë në të ardhmen për shkak të rritjes së jetëgjatësisë në lindje dhe plakjes […]

Kërkuesit e rinj në Shqipëri përfitojnë nga një program trajnimi për Kërkimin Shkencor Operacional në Shëndetësi

Në Shqipëri është e nevojshme rritja e kapaciteteve në kërkimet operacionale me fokus tek Kujdesi Shëndetësor Parësor dhe Shëndeti Publik. Në kurrikulat e arsimit shëndetësor mungon formimi për punë kërkimore si dhe materiale mësimore në gjuhën shqipe për çështjet kërkimore. Gjithashtu mungojnë burimet financiare për të praktikuar dhe zbatuar aktivitete kërkimore në kuadër të kurrikulës […]

Ri-Shpallje- Ftesë për tender: Aktivitete të edukimit në vazhdim (EV) dhe konsulenca, me fokus në rritjen e rolit të infermierit të familjes

Ri-Shpallje- Ftesë për tender Aktivitete të edukimit në vazhdim (EV) dhe konsulenca, me fokus në rritjen e rolit të infermierit të familjes në lidhje me, kujdesin ndaj pacientëve me sëmundje kronike dhe të moshuarve në ambjentet e qendrës shëndetësore (QSH) apo në banesë, për ekipet infermierore në qendrat shëndetësore të rajoneve Fier, Dibër dhe Tiranë. […]

Mekanizmi për bashkë-financimin e QSH-ve dhe ambulancave

Zhvillohen takime informuese për bashkë-financimin e QSH-ve dhe ambulancaveQë prej 1 prillit 2019, HAP po punon për ndërtimin dhe zbatimin e një mekanizmi bashkëfinancimi për rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e qendrave shëndetësore/ambulancave me pjesëmarrjen e njësive të qeverisjes vendore, në bashkëpunim me autoritetet shëndetësore rajonale dhe lokale.. Në këtë kuadër, gjatë periudhës korrik-shtator 2020 u zhvilluan [...]

Ftesë për tender: Aktivitete të edukimit në vazhdim (EV) dhe konsulenca, me fokus në rritjen e rolit të infermierit të familjes

Ftesë për tender Aktivitete të edukimit në vazhdim (EV) dhe konsulenca, me fokus në rritjen e rolit të infermierit të familjes në lidhje me, kujdesin ndaj pacientëve me sëmundje kronike dhe të moshuarve në ambjentet e qendrës shëndetësore (QSH) apo në banesë, për ekipet infermierore në qendrat shëndetësore të rajoneve Fier, Dibër dhe Tiranë. Shëndet […]

Ri-shpallje e ftesës për tender: Aktivitete të Edukimit Mjekësor në Vazhdim (EVM)

Ri-shpallje: Ftesë për Tender Aktivitete të Edukimit Mjekësor në Vazhdim (EVM) për zbatimin e udhëzuesve dhe protokollove të reja në lidhje me 5 Sëmundjet Jo të Transmetueshme (SJT) nga mjekët e familjes dhe infermierët që punojnë në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP). Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim […]

Ri-Publikim: Ftesë për tender-Ekspertë në fushën e punimeve ndërtimore

Ri-Publikim: Ftesë për tender Ekspertë në fushën e punimeve ndërtimore për vlerësimin e projekt- propozimeve të fazës së dytë të zbatimit të mekanizmit të bashkëfinancimit me bashkitë për rehabilitimin e infrastrukturës së kujdesit shëndetësor parësor Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga […]

Ri-publikim: Ftesë për tender–Tender i Hapur Kombëtar

Ri-publikim: Ftesë për tender – Tender i Hapur Kombëtar NDËRTIMI I NJË QENDRE SHËNDETËSORE DHE DY AMBULANCAVE Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që […]