Thirrje për: Ofrues shërbimi për shërbime printimi

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara dhe gjithëpërfshirëse të […]

Ftesë për Tender

Trajnim për Trajnerë (ToT) për zbatimin e udhëzuesve dhe protokollove të reja në lidhje me 5 Sëmundjet Jo të Transmetueshme (SJT) nga mjekët e familjes dhe infermierët që punojnë në Kujdesin Shëndetësor Parësor (KSHP) dhe mbështetje për monitorimin e zbatimit të tyre Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe […]

Thirrje për tender: Blerje e mobiljeve

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Ri-Publikim: KËRKESË PËR SHËRBIM SHOFERI

“Shëndet për të Gjithë” është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë falë shërbimeve të përmirësuara të Kujdesit Shëndetësor Parësor. Për […]

NJOFTIM PER VEND PUNE: PËRGJEGJËS I ADMINISTRATËS DHE LOGJISTIKËS

Shëndet për të Gjithë është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë falë shërbimeve të përmirësuara të Kujdesit Shëndetësor Parësor. Faza […]

KËRKESË PËR SHËRBIM SHOFERI

“Shëndet për të Gjithë” është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë falë shërbimeve të përmirësuara të Kujdesit Shëndetësor Parësor. Për […]

NJOFTIM PËR VEND PUNE: PËRGJEGJËS I KOMUNIKIMEVE

  NJOFTIM PER VEND PUNE: PËRGJEGJËS I KOMUNIKIMEVE Shëndet për të Gjithë është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e […]

Ndërhyrjet e HAP prezantohen në Kongresin e Shëndetësisë

Në datat 6&7 mars u mbajt në Tiranë Kongresi i parë i Shëndetësisë i cili mblodhi bashkë politikë-bërës, ekspertë shëndetësorë, profesionistë të kujdesit shëndetësor, përdoruesi të shërbimeve dhe aktorë të tjerë në një forum të përbashkët për të ndarë përvojat dhe për t’u angazhuar në dialog në lidhje me sfidat e sistemit shëndetësor. Një prej temave […]

Njoftim për vend pune: Menaxher Finance

Shëndet për të Gjithë është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e mirë falë shërbimeve të përmirësuara të Kujdesit Shëndetësor Parësor. […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për shërbime printimi

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor [...]