Njoftim për vend pune: Menaxher Finance

Shëndet për të Gjithë është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e mirë falë shërbimeve të përmirësuara të Kujdesit Shëndetësor Parësor. […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për shërbime printimi

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor [...]

Ri-publikim: Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Aksesi i familjeve në kujdesin shëndetësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Thirrje për: Ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave për anketën “Aksesi i familjeve në kujdesin shëndetësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Hartohet profili i punonjësit social në KSHP

Integrimi i shërbimeve sociale në Kujdesin Shëndetësor Parësor sjell nevojën për futjen e profesionistit të punës sociale, si pjesë e ekipit ndër-disiplinor dhe zbatimin e shërbimit socio-shëndetësor. HAP mbështeti hartimin e profilit të punonjësit social në kujdesin parësor në përgjigje të kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Dokumenti u diskutua në takimin konsultues […]

Fillojnë trajnimet për kujdesin geriatrik

Që prej muajit mars 2022, HAP në vijim të miratimit nga MSHMS, ka publikuar Manualin e “Kujdesit mjekësor për të moshuarit në KSHP” si një mjet reference në punën e përditshme të mjekëve të familjes dhe infermiereve të familjes  për përkujdesjen shëndetësore për pacientët e moshuar. Duke synuar aftësimin e profesionistëve shëndetësore në zbatimin e […]

Protokollet për SJT-të prezantohen në Konferencë Ndërkombëtare

Më 10&11 nëntor 2022 u zhvillua në Prishtinë Konferenca e 7-të Ndërkombëtare e Mjekësisë Familjare në të cilën morën pjesë profesionistë të kujdesit parësor nga vendet e rajonit. HAP mundësoi pjesëmarrjen në konferencë të Dr. Adriana Banaj (Qsh Patos) dhe Dr. Kledian Deda (QSh Frakull) të cilët ndanë me kolegët përvojën e tyre lidhur me […]

Instrumenta klinikë për kujdesin për të moshuarit

Situata Mjete që lehtësojnë zbatimin (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar) Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së pacientit të moshuar (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar) 1. Vlerësimi Geriatrik gjithëpërfshirës në KSHP 1.1 Testi i ngritjes nga karrigia 1.2 Bateri testesh të performances fizike 1.3 Rekomandime të OBSH për aktivitetin […]

Monitorimi i zbatimit të protokolleve për 5 SJT-të

Protokollet e përditësuara për trajtimin e 5 sëmundjeve më të shpeshta jo-të transmetueshme në KSHP, të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,  kanë filluar të zbatohen në të gjitha QSH-të e qarkut Dibër dhe Fier. Për të siguruar monitorimin e zbatimit të tyre, bazuar në treguesit e parashikuar në secilin protokoll, HAP organizoi […]