Author Archives: HAP

30 Qer
0

Grupi teknik për Strategjinë e KSHP vizitë studimore në Slloveni

Që prej muajit mars 2019, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka ngritur një grup teknik për hartimin e Strategjisë së Kujdesit Shëndetësor Parësor në përbërje të të cilit janë ekspertë të shëndetit publik dhe të kujdesit parësor si dhe ...

Më shumë
20 Qer
0

Zhvillohet takimi i 7-të i Komitetit Drejtues

Komiteti Drejtues i Projektit Shëndet për të Gjithë zhvilloi takimin e tij të shtatë më 20 qershor 2019. Gjatë takimit u prezantuan arritjet e Projektit gjatë fazës së tij të parë si dhe zhvillimet kryesore gjatë vitit të fundit të ...

Më shumë
25 Maj
0

Takimet per akreditimin

Ekipet e cilësisë  nga të gjitha Qendrat Shëndetësore (QSH) në të dy qarqet nën HAP-1 janë mbështetur dhe kanë kryer vetë-vlerësimin e QSH-së së tyre. Si rezultat i vetë-vlerësimit, u identifikuan në nivel QSH-je, nevojat për ndërhyrje me synim plotësimin ...

Më shumë
25 Apr
0

Seminari i hartimit të planit vjetor të HAP-2

Që prej datës 1 prill 2019 Projekti Shëndet për të Gjithë, i financuar nga Agjensia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) nëpërmjet Qendrës HAP,  ka hyrë në fazën e ...

Më shumë
09 Apr
0

HAP mbështet Panairin e Shërbimeve Shëndetësore

Më 7 prill, Ditën Botërore të Shëndetit, Projekti Shëndet për të Gjithë mbështeti aktivitetin e organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Organizata Botërore e Shëndetit në qendër të të cilit ishte promovimi i shërbimeve që ofron Kujdesi Shëndetësor ...

Më shumë
28 Mar
0

Studimi mbi vulnerabilitetin

Projekti Shëndet për të Gjithë – HAP mbështeti realizimin e Studimit “Vulnerabiliteti në Shëndet”, i cili synoi përcaktimin e kushteve dhe kritereve që rrethojnë vulnerabilitetin në shëndet, duke pasur parasysh nevojat gjinore, si dhe të rekomandojë strategji efektive sipas nevojave ...

Më shumë
28 Mar
0

takimi MMSH

Më shumë
28 Mar
0

Zhvillohen trajnimet për hartimin e planeve vjetore

Ekipet drejtuese të 12 qendrave shëndetësore në qarkun Dibër (Peshkopi, Maqellarë, Melan, Kastriot, Luzni dhe Muhurr) dhe në qarkun Fier (Lushnje QSH. Nr.1, Lushnje QSH Nr.2, Gradisht, Ballagat, Golem, Divjake) përfunduan trajnimin për hartimin e planeve vjetore të qendrës shëndetësore. Trajnimet u kombinuan me sesione mbështetëse ...

Më shumë
27 Mar
0

Delegacioni i SDC takim me pedagogë dhe studentë të Masterit Menaxhim Shëndetësor

Përfaqësues të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Bernë, Z. Andreas Gerrits (Nën-Drejtor i Misionit për Ballkanin Perëndimor) dhe Z. Thomas Krajnik (Përgjegjësi për Shqipërinë), takuan më 27 mars pedagogë, studentë dhe të diplomuar të Masterit në Menaxhim Shëndetësor i cili mbështetet nga SDC ...

Më shumë
27 Mar
0

Qendrat shëndetësore në Fier dhe Diber zhvillojnë Analizën Vjetore

Nxitja e mekanizmave të transparencës dhe llogaridhënies në ofrimin e shërbimeve shëndetësore është një  prej rezultateve që HAP ka synuar që prej fillimit. Në këtë kuadër, përfshirja e qytetarëve në planifikimin e aktiviteteve të qendrave shëndetësore dhe në vlerësimin e performancës së  ...

Më shumë
123