Ri-publikim: Ftesë për tender: Zhvillimi i një programi për caktimin e takimeve të vizitave mjekësore

 Ri-publikim: Ftesë për tender: Zhvillimi i një programi për caktimin e takimeve të vizitave mjekësore Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare […]

Ri-publikim: Ftesë për tender-Faqja e internetit Coronacheck në Shqipëri

Ri-publikim: Ftesë për tender Faqja e internetit Coronacheck në Shqipëri Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të […]

Ftesë për tender: Faqja e internetit Coronacheck në Shqipëri

 Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Zhvillimet për Masterin Profesional në Infermierinë Familjare

Ka vazhduar online konsulenca ndërkombëtare me grupin e punës së ngarkuar me hartimin e kurrikules së programit Master Profesional ne Infermieri familje. Janë finalizuar objektivat dhe përmbajtja e 5 lëndëve të para të këtij programi, duke përfshirë metodat e mësim-dhënies, format e vlerësimit dhe sylabuset respektive. Lëndët e finalizuara deri më tani janë si vijon: […]

Mbështetja për studentët e MMSH për hartimin e tezës finale

HAP organizoi më 14 maj, përmes video-konferencës, një takim me studentët dhe pedagogët e MMSH lidhur me mbështetjen për përgatitjen e tezës finale. Synimi i HAP është të nxisë studentët në përgatitjen e tezës së masterit të orientuar nga praktika dhe si e tillë të mund të ofrojë zgjidhje për probleme e situata konkrete në […]

Prezantohen modelet e shërbimeve shëndetësore në banesë

Në kuadër të hartimit të mdeleve për shërbimet  e kombinuara shëndetësore dhe sociale tw kujdesit në banesë, u realizua studimi “Vlerësimi i nevojave për shërbime të kujdesit në banesë në qarqet Dibër dhe Fier’. Gjetjet e studimit, u diskutuan në një workshop online të zhvilluar më 27 maj. Objektivi i workshop-it ishte ndërtimi i një […]

Ftesë për tender: Zhvillimi i një programi për caktimin e takimeve të vizitave mjekësore

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

  • 1
  • 2