Miratohet strategjia e KSHP në Shqipëri

Në Shqipëri, pjesa dërrmuese e kontakteve që popullsia ka me sistemin shëndetësor realizohen në nivelin e Qendrave Shëndetësore dhe shumë probleme shëndetësore trajtohen nga mjekët e përgjithshëm ose edhe infermierët në strukturat e kujdesit shëndetësor parësor. Pavarësisht kësaj, ndryshimet demografike dhe epidemiologjike, pritshmëritë gjithnjë në rritje ndaj kujdesit shëndetësor, së bashku me rreziqet e larta […]

Stresi, ankthi dhe depresioni gjatë COVID-19

Stresi, ankthi dhe depresioni i lidhur me COVID-19 Pandemia COVID-19 është një situatë e veçantë dhe e rrallë. Mund të prekë njerëzit fizikisht, por edhe psikologjikisht. Në këtë kontekst, shumë njerëz përjetojnë reagime stresi, ankthi dhe depresioni. Ky informacion duhet të shihet si një mjet që mund t'ju ndihmojë të minimizoni pasojat e këtyre llojeve [...]

Ftesë për tender: Blerje e pajisjeve të mbrojtjes personale (maska kirurgjikale)

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Ftesë për tender: Blerje e pajisjeve të mbrojtjes personale (doreza)

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Buletini nr. 9: “Kujdesi shëndetësor parësor në Shqipëri përballë COVID-19”

Rikthimi në normalitet në zonat e gjelbërta Që prej ditës së hënë, të dy qarqet ku operon HAP (Fier dhe Dibër) janë zonë e gjelbër çka nënkupton lehtësim të masave të lëvizjes. Si rezultat, banorët po marrin normalisht shërbimet në qendrat shëndetësore duke respektuar masat e parandalimit të infektimit me COVID-19. Në zbatim të udhëzimeve [...]

Ftesë për tender: Prodhim i materialeve promocionale

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor […]

Buletini nr. 6: “Kujdesi shëndetësor parësor në Shqipëri përballë COVID-19”

Të reja HAP bën një vlerësim të nevojave për informacion dhe edukim të vazhduar të profesionistëve të kujdesit shëndetësor parësor duke marrë pyetjet e tyre më të shpeshta dhe temat rreth të cilave lind nevoja për më shumë informacion. Bazuar mbi këtë vlerësim të shpejtë të nevojave, HAP përpunon në vijimësi materiale trajnimi lidhur me [...]