THIRRJE E MBYLLUR: PËR APLIKIME PËR KËRKIM OPERACIONAL NË SHËNDETËSI

Thirrja e mëposhtme është mbyllur. Të gjithë aplikantët do të informohen nëse janë fitues ose jo, brenda datës 15 prill 2020 Faleminderit! _______ Shëndet për të Gjithë është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP [...]

Takimi konsultues për rikonstruksionin e mirëmbajtjen e qendrave shëndetësore

Gjatë fazës së tij të parë të Projektit Shëndet për të Gjithë (e finalizuar më 31 mars 2019), Ambasada Zvicerane në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale investoi rreth 3.3 Milionë franga zvicerane për rikonstruksionin e 16 godinave ku janë strehuar 17 qendra shëndetësore të kujdesit parësor dhe një poliklinikë specialitetesh në qarqet […]

FTESË PUBLIKE PËR TENDER: Kompani konsulence për projektimin, planifikimin dhe supervizimin e punimeve civile për ndërtimin e tre qendrave të kujdesit parësor dhe dy ambulancave

Shëndet për të Gjithë është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e mirë falë shërbimeve  të përmirësuara të Kujdesit Shëndetësor […]

Ri-publikim i thirrjes për aplikime: Studim për vlerësimin e nevojave për shërbimin shëndetesor në banesë në Dibër dhe Fier

 Projekti Shëndet për të Gjithë në Shqipëri (Health for All Project-HAP) financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes Qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e mirë falë shërbimeve  të përmirësuara të Kujdesit […]

Ri-publikim i thirrjes për tender: Shërbim konsulence për analizën e kontekstit në kuadër të përshkrimit dhe zbatimit të profileve dhe roleve të reja të punës të infermierëve të familjes në Shqipëri

Projekti Shëndet për të Gjithë në Shqipëri (Health for All Project-HAP) financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes Qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e mirë falë shërbimeve  të përmirësuara të Kujdesit […]