Zhvillohen takime me ekipet e cilësisë për akreditimin e QSH-ve

Ekipet e cilësisë  nga të gjitha Qendrat Shëndetësore (QSH) në të dy qarqet nën HAP-1 janë mbështetur dhe kanë kryer vetë-vlerësimin e QSH-së së tyre. Si rezultat i vetë-vlerësimit, u identifikuan në nivel QSH-je, nevojat për ndërhyrje me synim plotësimin e standardeve të cilësisë për akreditimin. Për të diskutuar mbi orientimet për pëmbushjen e këtyre […]