Masteri Profesional në Menaxhim Shëndetësor: viti akademik 2018-2019

Masteri Profesional në Menaxhim Shëndetësor mirëpriti kohortën e dytë të studentëve. Masteri, i cili hapi dyert për herë të parë në tetor 2017, ofrohet nga bashkëpunimi i 2 universiteteve publike (Universiteti Mjekësor dhe Universiteti i Tiranës) dhe mbështetet nga Projekti Shëndet për të Gjithë i cili për vitin akademik 2018-2019 ofroi falas për studentët materialet […]

Takimi i Rrjetit të Organizatave të Pacientëve me Sëmundje Kronike

Më 22 nëntor u zhvillua në Dibër takimi i dytë me pacientë dhe aktorë lokalë ku u diskutuan sfidat dhe mangësitë në marrjen e shërbimit shëndetësor parësor dhe zbatimin e të drejtave të pacientëve në nivel lokal. Takimi i parë i Rrjetit u zhvillua në 31 tetor në Fier. Në takime morën pjesë 60 pjesëmarrës […]

Fushata PërSHËNDETje: një qasje praktike e promovimit të shëndetit

Gjatë muajit nëntor, fushata PërSHËNDETje ndaloi në 13 zona në qarkun Dibër. Që prej fazës së saj fillestare në qershor të këtij viti, fushata PërSHËNDETje është zbatuar në 27 zona. Sëmundjet kronike jo-infektive (sëmundjet e zemrës, diabeti, kanceri, sëmundjet kronike të aparatit frymëmarrës) janë vrasësi kryesor në Shqipëri si dhe shkaktari kryesor i paaftësisë. Në […]