Hapen aplikimet për Masterin Profesional në Menaxhim Shëndetësor

Aplikimet do të vijojnë deri në 12 tetor 2018 pranë Sekretariatit Mësimor të Fakultetit të Mjekësisë. Masteri Profesional në Menaxhim Shëndetësor hapi për herë të parë dyert tetorin e kaluar në sajë të mbështetjes së Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim përmes Projektit Shëndet për të Gjithë (Health for All Project-HAP) dhe bashkëpunimit mes Fakultetit […]

Buletini 3 mujor HAPpening

Numri i tetë i buletinit Numri i shtatë i buletinit Numri i gjashtë i buletinit Numri i pestë i buletinit Numri veror i buletinit Numri i tretë i buletinit Numri i dytë i buletinit Numri i parë i buletinit

Trajnimi me temë ‘Projekt-studime për tezën e Masterit Profesional

U zhvillua në datat 11-13 shtator në Tiranë trajnimi me temë “Projekt-studime për tezën e Masterit në Menaxhim Shëndetesor të lidhura me praktikën e oganizatave shëndetësore” nga Prof. Axel Hoffman, Ekspert ndërkombëtar në menaxhim shëndetësor, Instituti i Shëndetit Publik dhe në Bazel, Zvicër. Në trajnimin 3 ditor morën pjesë pedagogë nga Fakulteti i Mjekësisë dhe Fakulteti i Ekonomisë […]